Aloite liittyen lapsiin ja nuoriin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tyrmättiin

Välillä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja politiikka on kyllä todellista kivireen perässä vetämistä…Työni lasten ja nuorten seksuaalirikosten ehkäisemiseksi tyrmättiin myös maakuntavaltuustossa.
Näinkö vähän todella valtuutettuja kiinnostaa lasten ja nuorten turvallisuus sekä fyysinen loukkaamattomuus? Eivätkö he tunnista tai tunnusta ongelmaa, mikä kytkeytyy maahanmuuttoon ja maahanmuuttopolitiikkaan?
Hyvänen aika, kyse on kuitenkin lapsistamme ja nuoristamme sekä heidän turvallisuudesta ja tulevaisuudesta!! Olen kyllä pettynyt ja surullinen tilanteesta, jossa ei asioille ei tehdä mitään vaikka voitaisiin tehdä paljonkin.
Viime viikon maanantaina pidettiin siis maakuntavaltuuston kokous, jossa käsiteltiin valtuustoaloitteeni koskien sitä, että Keski-Suomen liiton on ryhdyttävä välittömiin toimiin ulkomaalaistaustaisten tekemien, varsinkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Aloitteessa esitettiin suoria ja konkreettisia toimia, joilla asiaa voisi parantaa.
Aloite kuitattiin sillä, ettei asia kuulu Keski-Suomen liiton toimivaltaan. Tämän tyrmäyksen lisäksi sain asiasta prosessin aikana paljon kuraa niskaan ja rasismisyytöksiä sekä kukaan ei aloitetta tukenut. ”Rasistin leima” tulenee vaikeuttamaan toimintaani myös tulevaisuudessa. Aloitteessa EI OLE kyse rasismista, vaan lasten ja nuorten sekä muiden suomalaisten turvallisuudesta liittyen todella ikävään ilmiöön joka kytkeytyy maahanmuuttoon.
Miksi asiaa ei voi tunnustaa, että ulkomaalaisten tekemissä seksuaalirikoksissa on omat erityispiirteensä ja se on oma ilmiönsä? Ja koska kyseessä on oma ilmiönsä, siihen on oltava omat keinot ongelman ratkaisemiseksi. Tämän toteaminen ei ole rasismia, vaan realismia.
Lapsien ja nuorten sekä muiden joutuminen rikosten uhriksi, ei saa olla hintana sille, ettei tosiasioita voida ottaa tosiasioina sen vuoksi, että joku ilmiö ei satu mahdollisesti sopimaan jonkun ideologiaan tai ihannekuvaan maailmanmenosta. Meillä päättäjillä on vastuu ja velvollisuus alueemme ihmisistä!
Kyllä asia kuuluu Keski-Suomen liiton toimialueeseen. Aloitteeni dumppaamisen mappi ö:hön lisäksi, vasemmiston edustaja olisi halunnut sensuroida aloitteeni kokonaan ja toivoi, ettei vastaavia aloitteita enää valtuustossa nähtäisi ja että valtuustolla pitäisi olla tulevaisuudessa jonkinlainen ennakkosensuuri tällaisten aloitteiden varalle. Joopa joo.
Aloitteeseen ei tullut yhtään allekirjoitusta koko maakuntavaltuustolta, joka oli todellinen pettymys! Valtuustossa on kuitenkin iso persu-ryhmäkin, mutta kukaan heistä ei alunperinkään kannattanut aloitetta tai nyt sitä käsiteltäessä kukaan ei osoittanut minkäänlaista tukea aloitteelle tai kyseenalaistanut sensuuritoivomuksia valtuustossa.
Miksi paikallisten persujen puheet vaaliteltoilla ovat ristiriidassa tekojen kanssa? Nyt olisi ollut tarjottimella tarjottu mahdollisuus lunastaa puheet teoilla ja olla suomalaisten asialla. MUTTA EI! Tämä on iso pettymys myös.
Kaiken lisäksi aloitteeni jälkeen käsiteltiin toisten tekemä valtuustoaloite, jossa haluttiin että Keski-Suomen liitto edistää maahanmuuttoa alueella. Tämä aloite oli useiden mielestä kannatettava…
Tulen tähän asiaan kyllä palaamaan ja selvittämään tätä. En näin helpolla anna periksi tässä tärkeässä asiassa. Valtuustoon minut on äänestänyt vajaa 500 jyväskyläläistä ja turvallisuus oli yksi vaaliteemani.
Lätkikööt minkälaisia rasistileimoja päälleni tahansa ja sulkekoot ovet ”palkkiopaikoilta”, mutta sanoistani tulen pitämään kiinni, sekä toimimaan ihmisiltä saamani luottamuksen arvoisesti ja heille vaaliteltoilla lupaamieni asioiden mukaisesti.
Vaikka sitten yksin.
Valtuustoaloite_lapsiin_ja_nuoriin_kohdistuvat_seksuaalirikokset

Hyvää suomalaisuuden päivää!

Hyvää suomalaisuuden päivää – joka tunnettaan myös J.V.Snellmanin päivänä – kaikille Snellmanin sanoin:
” Sivistykselle on toinenkin, kuvaavampi nimi: humaanisuus, inhimillisyys. Useimmilla onkin jokin hämärä aavistus siitä, että ihmiskunta, ja ainakin kansakunnat, niin kauan kuin historia taaksepäin ulottuu, ovat siirtyneet villeyden tilasta jalostuneisuuteen jokaisen sukupolven kartuttaessa omalla toiminnallaan toiselta sukupolvelta saamaansa sivistysperintöä.
Yleinen usko ihmiskunnan kohtaloita ohjaavaan kaitselmukseen sisältää jo ajatuksen, että ihmiskunta kansojen ja valtakuntien nousun ja häviämisen myötä edistyy kohti suurempaa täydellisyyttä.
Humaanisuuden, todellisen ihmisyyden sisältö ei siten voi mitata luonnollisen laadun mukaan, vaan sen merkitystä tulee etsiä siitä täydellisyydestä, johon ihmiskunta pyrkii. ”
330px-JV_Snellman

Sähkönsiirtohintojen korotukset peruttava ja lupaukset pidettävä – valtuustoaloite

Video valtuustoaloitteeni jättämisestä tämän viikon kaupunginvaltuuston kokouksesta, joka pidettiin ensimmäistä kertaa tietoliikenneyhteyksien välityksellä: Hinnankorotukset peruttava – valtuustoaloite
Jyväskyläläisten hyväksi valtuustoryhmän aloitteen sisältö on, että Jyväskylä kaupunki peruisi nostetut sähkönsiirron hinnat ja muita korotuksia ei toteutettaisi. Tämä on tärkeää, koska viime vuonna Jyväskylän kaupungin omistama Alva yhtöt lupasi, ettei hintoja koroteta, nyt niin kuitenkin tehtiin. Lupauksista jyväskyläläisille tulee pitää kiinni!
Alla valtuustoaloiteteksti kokonaisuudessaan:
Jyväskylän kaupunginvaltuusto 27. huhtikuuta 2020
Aloitteen tekijä/tekijät: Jyväskyläläisten hyväksi-valtuustoryhmä/Teemu Torssonen
Aloitteen nimi: Alva-yhtiöt Oy:n tekemät ja kaavailemat hinnankorotukset vuonna 2020 peruttava
Johdanto: Jyväskylän kaupungin 100-prosenttisesti omistama Alva-yhtiöt Oy lupasi tiedotteessa 25.9.2019, että vuonna 2020 sähkönsiirron, veden ja lämmön hinnat pysyvät ennallaan, eikä korotuksia ole tulossa. Tiedotteessa todettiin:
“JE:n tuottaman ja myymän lämmön ja veden hinnat pysyvät ensi vuonna (2020) samalla tasolla kuin tänä vuonna“
ja
“myös Jyväskylän kantakaupunkialueella sähköverkoista vastaavan JE-Siirron sähkönsiirron hinnat säilyvät ennallaan“.
Kuitenkin tänä vuonna hintoja nostetiin ja nostot astuivat voimaan sähkönsiirtohintojen muodossa 1.3.2020 alkaen. Sähkönsiirtohintoja on jo muutenkin kritisoitu kohtuuttomiksi, ja siirtohinnat muodostavat merkittävän osan kokonaissähkölaskusta.
Korotuksia on mahdollisesti odotettavissa myös veden ja lämmön hintoihin. Korotukset ovat ongelmallisia monessakin mielessä.
Aloitteen sisältö:
Jyväskylän kaupungin Alva-yhtiöiden 100 prosenttisena omistajana tulee perua Alva-yhtiöiden toteuttamat ja kaavailemat hinnankorotukset vuodelle 2020. Näin tuleekin tehdä, koska:
1) Kysymys on toimintaperiaatteesta. Jos jotakin luvataan, siitä täytyy pitää kiinni. Suu ei voi puhua toista, mitä kädet tekevät.
2) kysymys on luottamuksesta. Kaupungin ja sen yhtiöiden täytyy pitää kiinni lupauksistaan kaupunkilaisille. Luottamuksen säilyminen on erittäin tärkeää, ja kun luottamus on kunnossa, toiminnot kahdensuuntaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupungin asukkaiden välillä toimivat paremmin ja sujuvammin.
3) siinä missä kaupunki suunnittelee toimintaansa ja “elämäänsä” vuosiksi eteenpäin, niin tekevät myös kaupungin asukkaat – myös taloudellisessa mielessä. Suunnittelua helpottaa huomattavasti se, että annettu informaatio pitää paikkansa.
4) Toimivaa ”osingonjakoa” on, että sähkön, veden ja lämmön hinnat eivät nouse vaan hinnat pysyvät jyväskyläläisille kohtuullisella tasolla. Näin Alva-yhtiöiden taloudellinen hyöty menee suoremmin niiden hyväksi, jotka voitot kustantavat, eli Alvan asiakkaiden hyväksi.
Korotukset mm. sähkönsiirtohinnoissa, lämmössä ja vedessä ovat kaupunkilaisille “tasaveromaisia” korotuksia, ne iskevät samansuuruisina euroina niin köyhiin kuin rikkaisiin mutta rokottavat taloudellisessa mielessä suhteellisesti enemmän pieni- ja keskituloisia.
Hinnankorotukset voi perua, mikäli tähän löytyy tarpeeksi tahtoa omistajan puolelta. Kun otamme huomioon hyvän toiminnan periaatteet, luottamuksen ja kaupunkilaisille annetun informaation paikkansapitävyyden, on selvää, että kaupungin on omistajan roolissa peruttava nämä hinnankorotukset. Lupaukset on pidettävä.
Kannatan aloitetta:
Alva_aloite_hinnankorotukset_peruttava

Kyläkoulun lakkauttaminen vai ei? Mielestäni ei!

Maanantain kaupunginhallituksessa päätimme Saarenmaan koulun lakkauttamiseen liittyen. Aiheeseen liittyen oli kattavasti taustamateriaalia, johon oli syytä perehtyä kunnolla.

Vaikka koulun peruskorjaamiselle on olemassa tukeva hintalappu, näin aiheelliseksi tehdä muutosesityksen, jossa Saarenmaan koulua ei lakkauteta.

Hieman erikoista oli, että heti muutosesitykseni jälkeen kaupunginhallituksessa tuli toiselta valtuustoryhmältä hyvin samankaltainen muutosesitys. Mielestäni toimivampaa ja asian kannalta tehokkampaa olisi ollut kannattaa tekemääni muutosesitystä, kuin tehdä toinen samanlainen heti perään…

Alla muutosesitykseni perusteluineen:

Saarenmaan koulua ei lakkauteta, vaan koulu remontoidaan niin, että koulun normaali toiminta jatkuu.

Saarenmaan koulua ei tule lakkauttaa, koska:

1)Saarenmaan koululla on merkittävä rooli lähipalveluiden mielessä kyläyhteisölle.

2)Koulu on merkityksellinen niin turvallisuuden ja luonnon läheisyyden vuoksi.

3)Koulun tiloja käytetään kyläläisten harrastustiloina ja pihalla olevaa kenttää muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastuspaikkana. Koulu tarjoaa kylällä asuville tarpeellisen kulttuuritilan ja liikuntaharrastuspaikan.

4)On myöskin varmistettava, ettei alakoululaisten koulumatkaan käytettävä aika veny liian pitkäksi. Tämä varmistetaan niin, että Saarenmaan koulu jatkaa toimintaansa.

5)Saarenmaan koulun on kokonaisuuden kannalta parempi jatkaa toimintaansa.
Jaetaan muista tasan vuoden takaa. Tuolloin julkaisin avausvideon liittyen siihen, kun lähdin mukaan Perussuomalaisten puoluesihteerivalintaan.

Muisto vuoden takaa: lähdin mukaan PS:n puoluesihteerivalintaan ja erottamiseni puolueesta

Jaetaan muista tasan noin vuoden takaa. Tuolloin julkaisin avausvideon liittyen siihen, kun lähdin mukaan Perussuomalaisten puoluesihteerivalintaan:https://youtu.be/lZdh2LfgypY
Hyvin mennyt ja paljon positiivista palautetta saanut puoluesihteerikampanja ja -kiertue sai myöhemmin keväällä todella huonon ja sellaisen lopun, jota en olisi koskaan uskonut käyvän; perussuomalaisten puoluehallitus erotti minut puolueesta puoluesihteerikampanjani loppusuoralla viime vuoden toukokuun puolivälissä. Olin jo kiertänyt ja tehnyt kampanjastani 3/4, kun erottamseni tuli.
Puoluehallitus ilmeisesti joko näki puoluesihteeri kampanjani teemat ”vaarallisina” vallitsevalle konsensukselle tai erottamisen puolueesta oli jo päätetty aiemmin ja erottamistani vain pitkitettiin yli eduskunta- ja eurovaalien, mm. etten voisi olla eduskuntavaaliehdokkaana millään muulla listalla. Kumpikaan vaihtoehto ei ole hyvä, eikä perussuomalaisen rehti ja oikeudenmukainen, vaan häikäilemätön.
Olivatko esittämäni uudistukset ja parannukset liian radikaaleja? Eikö PS oikeasti halua olla AITO vaihtoehto nk. vanhoille puolueille, sillä ollakseen aito vaihtoehto, niin puolueen toimintatapojen ja toimintakulttuurin tulee myös olla aidosti erilaista.
Tärkeimmä perusajatukset siinä, miksi lähdin mukaan Perussuomalaisten puoluesihteerivalintaan ovat(enemmän asiasta videolla):
1) Meidän tulee toimia (eurooppalaisen) sivistyksen ja kehityksen puolesta
2) Meidän pitää toimia Suomen puolesta, Suomen kansan ja lastemme paremman tulevaisuuden puolesta
3) Olisin voinut omalla työpanoksellani parantaa Perussuomalaisia ja tehdä siitä yhä tehokkaamman kokonaisuuden
Harmittaa todella paljon, että meidän yhdessä tekemä puoluesihteerikampanja sai tällaisen lopun. Todella omituinen ja surullinen päätös asialle. Paljon hukkaan heitettyä työtä tämän häikäilemättömän ja täysin puoluedemokratian vastaisen kampanjatuhon kautta.
Kiitos teille kaikille jotka olitte mukana ja annoitte tukenne taloudellisesti ja muilla tärkeillä tavoilla kampanjalle!
Miksi perussuomalaisten kenttäväelle ei voinut antaa mahdollisuutta äänestää allekirjoittanutta yhtenä puoluesihteeriehdokkaana?
PUOLUESIHTEERIPOSTAUSteksti (1)

Tervetuliaispuheeni nuorisovaltuuston huippukokouksessa

Oli mukava juttu, kun minulla oli mahdollisuus pitää tervetuliaispuhe Jyväskylän Nuorisovaltuuston huippukokouksessa.

Paikalla oli paljon aktiivisia nuoria ja Nuorisovaltuusto tekee hyvää työtä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa ja nuorten osallisuuden kehittämisessä.

Arvostan kutsua ja eritoten mieltäni lämmitti kun kutsussa mainittiin, että puhujaksi on ollut tapana kutsua henkilö, joka on puhunut ja ajanut lasten ja nuorten oikeuksia. Hienoa myös kun Nuorisovaltuuston hallitus koki, että olen ollut nuorten asialla päätöksenteossa.

Kiitos tästä kutsun muodossa konkretisoituneesta palautteesta!

 

87365691_908919196236218_1498274400334512128_o.png

Kaupungin oman vesi- ja energiayhtiön osa myyntiin vai ei?

Paikallispolitiikassa on tapetilla nyt kysymys, pitääkö Jyväskylän kaupungin omistama vesi- ja energiayhtiö säilyttää edelleen omassa omistuksessa vai myydä yhtiöstä osa?
 
Eilen kaupunginhallituksessa tein muutosesityksen, jossa yhtiön osan myyntiprosessia ei lähdettäisi viemään eteenpäin. Mielestäni kun otamme huomioon riskit, epävarmuudet ja sen, että kaupungin toistuva tuloutus yhtiöstä laskee myynnin seurauksena, niin on parempi säilyttää yhtiö omassa omistuksessa.
 
Muutosesitystäni ei kannatettu ja vesi- ja energiayhtiö Alvan myyntiprosessi etenee kohti seuraavia vaiheita.
 

Mielestäni jyväskyläläisten peruspalvelut ja lastemme hyvinvointi tulee priorisoida korkeammalle kuin esim. monikulttuurisuuden edistäminen ja kesätsempalot.

Viime kaupunginvaltuuston kokouksessa käsittelimme talousarviota vuodelle 2020 ja muutosesityksessä ehdotin leikkauksia mm. monikulttuurisuuskeskuksen toimintaan ja kesätapahtumaan. Leikkauskohteistani vapautuneet varat(200 000€) olisin ohjannut lastensuojeluun ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

Harmikseni valtuustossa tekemääni muutosesitystä ei kukaan kannattanut(kts. kokousvideo). Tämä oli pettymys. Kokousvideo löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=8y2w3R_GfTo

Koska muutosesitystä ei kukaan kannattanut, emme päässeet äänestämään esityksestä. Mielestäni oli selvää, ettei usea halunnut asiaa äänestykseen ja sitä kautta paremmin esille.

Kesätapahtumaan liittyen haluan tuoda esille, että kulttuuri on hyvä asia, mutta olen huolissani varsinkin huono-osaisten jyväskyläläisten peruspalveluista sekä haavoittuvista ihmisryhmistä kuin lapsista. Ensin nämä osa-alueet kunnolla kuntoon.

Näin yleisesti ajateltuna monikulttuurisen yhteiskunnan muodustumista ei tarvitsisi ollenkaan tukea verovaroista. Tiedollisessa mielessä ainakin monikulttuurisuuskeskus Glorian alla toimivalla neuvontapiste Info Glorialla on positiivisia funktioita. Näen kuitenkin, että mikäli monikulttuurisuuskeskuksen toiminta laajemmin olisi lähtökohtaisesti rakennettu eri tavalla – jolloin kysymyksessä olisi ennemminkin kotouttamista edistävä Suomen kulttuurin keskus maahanmuuttajille – niin tilanne olisi erilainen.

Lehdistötiedote: Jyväskyläläisten hyväksi valtuustoryhmä on perustettu

Lehdistötiedote 25.11.2019  Jyväskylän kaupunginvaltuustoon perustetaan uusi valtuustoryhmä

 

Julkaisuvapaa: 25.11.2019 pidettävän Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksen ilmoitusasioiden käsittelyn jälkeen

 

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Teemu Torssonen perustaa uuden valtuustoryhmän. Tällä hetkellä valtuustoryhmässä toimii kaksi henkilöä. Valtuustoryhmän sihteerinä toimii Mika Schwach ja puheenjohtajana Teemu Torssonen.

 

Jyväskylän kaupunginvaltuuston uuden valtuustoryhmän nimi on Jyväskyläläisten hyväksi(Jyhy).

 

Torssonen erotettiin Perussuomalaisten valtuustoryhmästä viime kesänä. Erottaminen liittyi Perussuomalaisten Keski-Suomen piirijohdon ja Jyväskylän perussuomalaisten näkemyseroihin perussuomalaisen politiikan tekemisestä. Loppukesästä myös Jyväskylän perussuomalaiset ry erotettiin piirin jäsenyydestä.

 

” Valtuustoryhmän toimintaperiaateena on toimia jyväskyläläisten ja Jyväskylän kaupungin hyväksi isänmaallisessa ja kansallismielisessä sekä sivistyneessä hengessä. Toiminta pohjaa mm. sellaisiin arvoihin ja lähtökohtiin kuten oikeudenmukaisuus, sivistys, inhimmillisyys ja rehellisyys. Tärkeinä teemoina ovat kuntalaisten turvallisuus, vähäosaisten auttaminen, Jyväskylän elinvoimaisuus ja kaikkien kuntalaisten yleinen hyvinvointi. Isänmaalliseen, oikeudenmukaiseen ja inhimilliseen politiikan tekemiseen kuuluuvat vähäosaisten, huono-onnisten ja syrjäytyneiden auttaminen.

 

Jyväskyläläisten hyväksi -valtuustoryhmä toimii yhteistyössä pitkän historian omaavan ja perinteikkään Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n kanssa tehden vastuullista kuntapolitiikkaa.

 

Jyväskyläläisten hyväksi on suorapuheinen valtuustoryhmä. Jyhyläiset arvostavat sananvapautta demokraattisen yhteiskunnan tärkeänä arvona. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, mutta poliittista ja yhteiskunnallista valtaa ei pidä tavoitella vaikenemalla eikä totuutta vääristelemällä.

 

Suorapuheinen eri näkökulmia ja mielipiteitä huomioiva keskusteleminen edistää toisten ihmisten ymmärtämistä. Se edistää myös kunnallisen poliittisen järjestelmän toimivuutta sekä yhteistyön tehokkuutta. Jyväskyläläisten hyväksi -valtuustoryhmä ei pelästy erimielisyyttä. Sananvapauden kunnioittaminen ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu kuuluvat jokaiseen hyvään, sivistyneeseen, kehittyneeseen ja arvokkaaseen poliittiseen toimintaan.” – kuvailee valtuutettu Torssonen uuden valtuustoryhmän perustamista.

 

” On mahtavaa kun tarjotaan mahdollisuus oppia valtuustotyötä ja kuntapolitiikkaa siinä sivussa, niin otan pestin nöyränä vastaan ja tuon ryhmään omaa kansallismielistä mielipidettäni kaikkien Jyväskyläläisten eduksi. Olen myös ylpeä, että perinteinen – se ainut oikea – Jyväskylän Perussuomalaiset ry on näin edustettuna kaupunginvaltuustossa, vaikka sillä ei valitettavasti puolueen mandaattia alueella olekkaan kun tapahtui yhdistyksen jakautuminen aitoihin perussuomalaisiin ja sinisiin. ” – kommentoi uuden valtuustoryhmän sihteeri Mika Schwach

 

Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Artturi Martynov kommentoi valtuustoryhmän perustamista. ” Oli pitkälti varsin selvää, että kaupunginvaltuutettu Torssonen perustaisi oman valtuustoryhmänsä. Puolueesta erottamisensa jälkeen, Torssonen on näyttänyt halukkuutensa jatkaa laajasti perussuomalaisen arvopohjan mukaisesti, toteuttamalla äänestäjäkuntansa mukaista ja haluamaansa politiikkaa. Teemu on ollut aktiivinen toimija Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja toivon erosta huolimatta hänen jatkavan yhtä ahkerasti.

 

Valtuustoryhmän perustaminen ilmoitettiin Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.11.2019. Jyväskyläläisten hyväksi valtuustoryhmä aloittaa aktiivisen toimintansa välittömästi perustamisen jälkeen.

Lisätiedot:

Teemu Torssonen, ​puheenjohtaja Jyväskyläläisten puolesta -valtuustoryhmä

045 2734029

teemu.torssonen@jkl.fi

Mika Schwach, valtuustoryhmän sihteeri
045 6781880
Artturi Martynov, puheenjohtaja Jyväskyän Perussuomalaiset ry
Jyväskyläläisten hyväksi_valtuustoryhmän_perustaminen
Kuvassa Jyväskylän kaupungintalolla valtuustosalin avoimien ovien edessä Jyväskyläläisten hyväksi -valtuustoryhmän puheenjohtaja Teemu Torssonen ja valtuustoryhmän sihteeri Mika Schwach. 

Maakuntavaltuustoaloitteeni: Lapsiraiskaukset on pysäytetttävä!(video kokouksesta)

Olen todella yllättynyt ja pettynyt. Liittyen ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemiin lapsiraiskauksiin, jätin eilen maakuntavaltuustossa aloiteen siitä, että Keski-Suomen liiton on ryhdyttävä välittömiin toimiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Videolla puhe aloitteeseeni liittyen: https://www.youtube.com/watch?v=eh7isaza0mg&feature=youtu.be

Aloite kiersi täyden salin ja NOLLA allekirjoitusta! Yhdenkään puolueen maakuntavaltuuston valtuustoryhmä ei lähtenyt tukemaan aloitetta, eikä edes yksikään yksittäinen valtuutettu.

Näinkö nopeasti todella unohdetaan, millaisia erittäin tuhoisia vaikutuksia suomalaisille voi epäonnistuneella maahanmuuttopolitiikalla olla? Vieläpä niinkin haavoittuvaa kansanryhmää kuin lapsia ja nuoria kohtaan. Jos joku on luottamustoimihenkilön tehtävä, niin se on puolustaa lapsia ja nuoria ja torjua kaikin tavoin näitä kauheita rikoksia. Tämän tulisi olla heidän isänmaallinen velvollisuutensa.

Eilen maakuntavaltuutetut olisivat voineet tehdä tekoja, joilla usean lapsen ja nuoren traaginen kohtalo Keski-Suomessa olisi voitu välttää. Minulla on kyllä todella mieli maassa tästä asiasta, ettei kukaan lähtenyt asiaa tukemaan. Todella turhauttavaa ja en ymmärrä miksei tälle äärimmäisen tärkeällä asialle löytynyt poliittista tahtotilaa.

Onko keskisuomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden sijasta tärkeämpää varoa, ettei kukaan vaan ajattele, että teot jotka voisivat parantaa lasten ja nuorten turvallisuutta voitaisiin tulkita rasistisiksi vai onko aihe vain niin tabu tai hankala, että siihen ei haluta tarttua?

En voisi katsoa itseäni peiliin suomalaisena miehenä ja kävellä niiden vajaan 500 jyväskyläläisen eteen jotka minut ovat luottamustoimeeni äänestäneet, jos en tekisi näitä asioita koettaisi parantaa. Tämän vuoksihan siellä ollaan, tekemässä poliittisia tekoja, että asiat muuttuisivat.

Minulla on aika hyvä kuva siitä, millaisia tekoja minua äänestäneet ihmiset haluvat minun tekevän ja heille minä olen vastuussa. Sen lisäksi, että edes yksikin lapsi tai nuori välttäisi joutumasta näiden törkeiden rikosten uhriksi, minulle antaa paljon voimaa toimia välillä hyvinkin hankalissa tilanteissa niin kuin näen hyväksi se, että edustan näitä henkilöitä jotka minua ovat äänestäneet. Tavallaan tunnen, kuinka kaikki nämä ihmiset ovat takanani valtuustosaleissa ja kiitos teille siitä!

Tuosta aloitteesta seurasi minulle sontaa niskaan, varsinkin kun jäi asian kanssa yksin. Ymmärrän että joitakin voi kuumottaa puhua näistä vaikeista aiheista, koska jos luottamustoimipiireissä leimaudut ”rasistiksi”, ”äärioikeistolaiseksi” tai jopa kansallismieliseksi, sillä on negatiivinen vaikutus siihen, millaisille valtapalleilla sinua ehdotetaan tai suositaan. Eihän esim. puheenjohtajistossa tai muussa näkyvässä paikassa voi olla ”rasistia” tai ”äärioikeistolaista” tai seurapiireihin ei kaivata sukkuloimaan ”fasisteja”.

Mutta millainen poliittinen toimija ja yhteiskunnallisen vaikuttaja on sellainen, joka vaaliteltoilla paasaa toista ja teot siellä minne äänestäjän silmä harvemmin näkee ovat toisia? Tehottoman ainakin.