Terveyspalvelut lähelle ihmistä Jyväskylässä!

Olin mukana laatimassa kansalaisadressia, jossa vaadittiin Kuokkalan terveyspalveluiden säilyttämistä Kuokkalassa. Adressin allekirjoitti 6240 ihmistä.
Eilen kaupunginhallituksessa käsiteltiin oikaisuvaatimusta, jossa esitettiin mm. sitä, että uuden sairaala Novan vuokrasopimusta käsiteltäisiin valtuustossa.
Alkuperäinen hyvä tavoite oli säilyttää terveyspalvelut Kuokkalassa lähellä ihmisiä. Vaikka asian käsittely on mennyt lakien ja sääntöjen mukaan, niin mielestäni isolle asialla voisi hakea lisää demokraattista selkänojaa myös valtuuston päätöksen kautta.
Kaupunginhallituksessa käsitelty oikaisuvaatimus koski Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen välistä vuokrasopimusta Sairaala Novasta, joka on uusi keskussairaala. Oikaisuvaatimuksen taustalla oli kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemä päätös, jolla kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän Tilapalvelun ja sairaanhoitopiirin vuokrasopimuksen.
Sopimuksella Tilapalvelu vuokraa sairaanhoitopiiriltä kaupungin avoterveydenhuollolle ja kaupunginsairaalalle tilat uudesta keskussairaala Novasta.
Olin asian palauttamisen kannalla, mutta meitä oli vain kaksi(allekirjoittanut ja Jukka Hämäläinen). 3 oli poissa.
Kuva: Sairaala Novan rakentaminen(kuvaaja: kulmalukko)

Luottamustoimien syyskausi käyntiin koronatunnelmissa ja talouden haasteissa

Kesälomat on pidetty ja tänään alkoi luottamustoimien syyskausi kaupunginhallituksen kokouksella ja iltakoululla. Kokous ja iltakoulu päätettiin pitää koronaviruksen vuoksi hybridimallina, eli osallistujat voivat osallistua joko paikan päällä tai Teams-yhteyden kautta.
Tulevalla kaudella on edessä paljon haasteita, mutta myös mielenkiintoisia asioita. Syyskaudella mm. taloustoimikunta jatkaa työtään ja olen siinä mukana. Talouden tasapainottamistyössä on paljon tekemistä ja huomioitavaa ilman erityistä koronaviruksesta johtuvaa yhteiskunnallista tilannettakin.
Eräs isoimmista huolenaiheistani liittyy yrittäjiin ja nimenomaan useiden pienten ja keskisuurten yrittäjien selviämiseen tässä erityisen haasteellisessa tilanteessa. Olennainen kysymys yrittäjille on, millä eväillä selvitä korona-ajasta? Päättäjille on taas olennaista huomioida ne keinot, millä taklataan korona-ajan erilaiset negatiiviset vaikutukset kuntataloudelle.
Meitä kaikkia huolestuttaa nykyinen tilanne ja mihin suuntaan kaikki kehittyy. Olemme nyt kuitenkin paremmin varautuneita ja yhdessä tästä(kin) selvitään.
Joka tapauksessa haasteellinen kokonaisuus, mutta otan haasteen vastaan jyväskyläläisten kokonaisetu mielessä!

Aloite liittyen lapsiin ja nuoriin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tyrmättiin

Välillä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja politiikka on kyllä todellista kivireen perässä vetämistä…Työni lasten ja nuorten seksuaalirikosten ehkäisemiseksi tyrmättiin myös maakuntavaltuustossa.
Näinkö vähän todella valtuutettuja kiinnostaa lasten ja nuorten turvallisuus sekä fyysinen loukkaamattomuus? Eivätkö he tunnista tai tunnusta ongelmaa, mikä kytkeytyy maahanmuuttoon ja maahanmuuttopolitiikkaan?
Hyvänen aika, kyse on kuitenkin lapsistamme ja nuoristamme sekä heidän turvallisuudesta ja tulevaisuudesta!! Olen kyllä pettynyt ja surullinen tilanteesta, jossa ei asioille ei tehdä mitään vaikka voitaisiin tehdä paljonkin.
Viime viikon maanantaina pidettiin siis maakuntavaltuuston kokous, jossa käsiteltiin valtuustoaloitteeni koskien sitä, että Keski-Suomen liiton on ryhdyttävä välittömiin toimiin ulkomaalaistaustaisten tekemien, varsinkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Aloitteessa esitettiin suoria ja konkreettisia toimia, joilla asiaa voisi parantaa.
Aloite kuitattiin sillä, ettei asia kuulu Keski-Suomen liiton toimivaltaan. Tämän tyrmäyksen lisäksi sain asiasta prosessin aikana paljon kuraa niskaan ja rasismisyytöksiä sekä kukaan ei aloitetta tukenut. ”Rasistin leima” tulenee vaikeuttamaan toimintaani myös tulevaisuudessa. Aloitteessa EI OLE kyse rasismista, vaan lasten ja nuorten sekä muiden suomalaisten turvallisuudesta liittyen todella ikävään ilmiöön joka kytkeytyy maahanmuuttoon.
Miksi asiaa ei voi tunnustaa, että ulkomaalaisten tekemissä seksuaalirikoksissa on omat erityispiirteensä ja se on oma ilmiönsä? Ja koska kyseessä on oma ilmiönsä, siihen on oltava omat keinot ongelman ratkaisemiseksi. Tämän toteaminen ei ole rasismia, vaan realismia.
Lapsien ja nuorten sekä muiden joutuminen rikosten uhriksi, ei saa olla hintana sille, ettei tosiasioita voida ottaa tosiasioina sen vuoksi, että joku ilmiö ei satu mahdollisesti sopimaan jonkun ideologiaan tai ihannekuvaan maailmanmenosta. Meillä päättäjillä on vastuu ja velvollisuus alueemme ihmisistä!
Kyllä asia kuuluu Keski-Suomen liiton toimialueeseen. Aloitteeni dumppaamisen mappi ö:hön lisäksi, vasemmiston edustaja olisi halunnut sensuroida aloitteeni kokonaan ja toivoi, ettei vastaavia aloitteita enää valtuustossa nähtäisi ja että valtuustolla pitäisi olla tulevaisuudessa jonkinlainen ennakkosensuuri tällaisten aloitteiden varalle. Joopa joo.
Aloitteeseen ei tullut yhtään allekirjoitusta koko maakuntavaltuustolta, joka oli todellinen pettymys! Valtuustossa on kuitenkin iso persu-ryhmäkin, mutta kukaan heistä ei alunperinkään kannattanut aloitetta tai nyt sitä käsiteltäessä kukaan ei osoittanut minkäänlaista tukea aloitteelle tai kyseenalaistanut sensuuritoivomuksia valtuustossa.
Miksi paikallisten persujen puheet vaaliteltoilla ovat ristiriidassa tekojen kanssa? Nyt olisi ollut tarjottimella tarjottu mahdollisuus lunastaa puheet teoilla ja olla suomalaisten asialla. MUTTA EI! Tämä on iso pettymys myös.
Kaiken lisäksi aloitteeni jälkeen käsiteltiin toisten tekemä valtuustoaloite, jossa haluttiin että Keski-Suomen liitto edistää maahanmuuttoa alueella. Tämä aloite oli useiden mielestä kannatettava…
Tulen tähän asiaan kyllä palaamaan ja selvittämään tätä. En näin helpolla anna periksi tässä tärkeässä asiassa. Valtuustoon minut on äänestänyt vajaa 500 jyväskyläläistä ja turvallisuus oli yksi vaaliteemani.
Lätkikööt minkälaisia rasistileimoja päälleni tahansa ja sulkekoot ovet ”palkkiopaikoilta”, mutta sanoistani tulen pitämään kiinni, sekä toimimaan ihmisiltä saamani luottamuksen arvoisesti ja heille vaaliteltoilla lupaamieni asioiden mukaisesti.
Vaikka sitten yksin.

Hyvää suomalaisuuden päivää!

Hyvää suomalaisuuden päivää – joka tunnettaan myös J.V.Snellmanin päivänä – kaikille Snellmanin sanoin:
” Sivistykselle on toinenkin, kuvaavampi nimi: humaanisuus, inhimillisyys. Useimmilla onkin jokin hämärä aavistus siitä, että ihmiskunta, ja ainakin kansakunnat, niin kauan kuin historia taaksepäin ulottuu, ovat siirtyneet villeyden tilasta jalostuneisuuteen jokaisen sukupolven kartuttaessa omalla toiminnallaan toiselta sukupolvelta saamaansa sivistysperintöä.
Yleinen usko ihmiskunnan kohtaloita ohjaavaan kaitselmukseen sisältää jo ajatuksen, että ihmiskunta kansojen ja valtakuntien nousun ja häviämisen myötä edistyy kohti suurempaa täydellisyyttä.
Humaanisuuden, todellisen ihmisyyden sisältö ei siten voi mitata luonnollisen laadun mukaan, vaan sen merkitystä tulee etsiä siitä täydellisyydestä, johon ihmiskunta pyrkii. ”

Sähkönsiirtohintojen korotukset peruttava ja lupaukset pidettävä – valtuustoaloite

Video valtuustoaloitteeni jättämisestä tämän viikon kaupunginvaltuuston kokouksesta, joka pidettiin ensimmäistä kertaa tietoliikenneyhteyksien välityksellä: Hinnankorotukset peruttava – valtuustoaloite
Jyväskyläläisten hyväksi valtuustoryhmän aloitteen sisältö on, että Jyväskylä kaupunki peruisi nostetut sähkönsiirron hinnat ja muita korotuksia ei toteutettaisi. Tämä on tärkeää, koska viime vuonna Jyväskylän kaupungin omistama Alva yhtöt lupasi, ettei hintoja koroteta, nyt niin kuitenkin tehtiin. Lupauksista jyväskyläläisille tulee pitää kiinni!
Alla valtuustoaloiteteksti kokonaisuudessaan:
Jyväskylän kaupunginvaltuusto 27. huhtikuuta 2020
Aloitteen tekijä/tekijät: Jyväskyläläisten hyväksi-valtuustoryhmä/Teemu Torssonen
Aloitteen nimi: Alva-yhtiöt Oy:n tekemät ja kaavailemat hinnankorotukset vuonna 2020 peruttava
Johdanto: Jyväskylän kaupungin 100-prosenttisesti omistama Alva-yhtiöt Oy lupasi tiedotteessa 25.9.2019, että vuonna 2020 sähkönsiirron, veden ja lämmön hinnat pysyvät ennallaan, eikä korotuksia ole tulossa. Tiedotteessa todettiin:
“JE:n tuottaman ja myymän lämmön ja veden hinnat pysyvät ensi vuonna (2020) samalla tasolla kuin tänä vuonna“
ja
“myös Jyväskylän kantakaupunkialueella sähköverkoista vastaavan JE-Siirron sähkönsiirron hinnat säilyvät ennallaan“.
Kuitenkin tänä vuonna hintoja nostetiin ja nostot astuivat voimaan sähkönsiirtohintojen muodossa 1.3.2020 alkaen. Sähkönsiirtohintoja on jo muutenkin kritisoitu kohtuuttomiksi, ja siirtohinnat muodostavat merkittävän osan kokonaissähkölaskusta.
Korotuksia on mahdollisesti odotettavissa myös veden ja lämmön hintoihin. Korotukset ovat ongelmallisia monessakin mielessä.
Aloitteen sisältö:
Jyväskylän kaupungin Alva-yhtiöiden 100 prosenttisena omistajana tulee perua Alva-yhtiöiden toteuttamat ja kaavailemat hinnankorotukset vuodelle 2020. Näin tuleekin tehdä, koska:
1) Kysymys on toimintaperiaatteesta. Jos jotakin luvataan, siitä täytyy pitää kiinni. Suu ei voi puhua toista, mitä kädet tekevät.
2) kysymys on luottamuksesta. Kaupungin ja sen yhtiöiden täytyy pitää kiinni lupauksistaan kaupunkilaisille. Luottamuksen säilyminen on erittäin tärkeää, ja kun luottamus on kunnossa, toiminnot kahdensuuntaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupungin asukkaiden välillä toimivat paremmin ja sujuvammin.
3) siinä missä kaupunki suunnittelee toimintaansa ja “elämäänsä” vuosiksi eteenpäin, niin tekevät myös kaupungin asukkaat – myös taloudellisessa mielessä. Suunnittelua helpottaa huomattavasti se, että annettu informaatio pitää paikkansa.
4) Toimivaa ”osingonjakoa” on, että sähkön, veden ja lämmön hinnat eivät nouse vaan hinnat pysyvät jyväskyläläisille kohtuullisella tasolla. Näin Alva-yhtiöiden taloudellinen hyöty menee suoremmin niiden hyväksi, jotka voitot kustantavat, eli Alvan asiakkaiden hyväksi.
Korotukset mm. sähkönsiirtohinnoissa, lämmössä ja vedessä ovat kaupunkilaisille “tasaveromaisia” korotuksia, ne iskevät samansuuruisina euroina niin köyhiin kuin rikkaisiin mutta rokottavat taloudellisessa mielessä suhteellisesti enemmän pieni- ja keskituloisia.
Hinnankorotukset voi perua, mikäli tähän löytyy tarpeeksi tahtoa omistajan puolelta. Kun otamme huomioon hyvän toiminnan periaatteet, luottamuksen ja kaupunkilaisille annetun informaation paikkansapitävyyden, on selvää, että kaupungin on omistajan roolissa peruttava nämä hinnankorotukset. Lupaukset on pidettävä.
Kannatan aloitetta:

Kyläkoulun lakkauttaminen vai ei? Mielestäni ei!

Maanantain kaupunginhallituksessa päätimme Saarenmaan koulun lakkauttamiseen liittyen. Aiheeseen liittyen oli kattavasti taustamateriaalia, johon oli syytä perehtyä kunnolla.

Vaikka koulun peruskorjaamiselle on olemassa tukeva hintalappu, näin aiheelliseksi tehdä muutosesityksen, jossa Saarenmaan koulua ei lakkauteta.

Hieman erikoista oli, että heti muutosesitykseni jälkeen kaupunginhallituksessa tuli toiselta valtuustoryhmältä hyvin samankaltainen muutosesitys. Mielestäni toimivampaa ja asian kannalta tehokkampaa olisi ollut kannattaa tekemääni muutosesitystä, kuin tehdä toinen samanlainen heti perään…

Alla muutosesitykseni perusteluineen:

Saarenmaan koulua ei lakkauteta, vaan koulu remontoidaan niin, että koulun normaali toiminta jatkuu.

Saarenmaan koulua ei tule lakkauttaa, koska:

1)Saarenmaan koululla on merkittävä rooli lähipalveluiden mielessä kyläyhteisölle.

2)Koulu on merkityksellinen niin turvallisuuden ja luonnon läheisyyden vuoksi.

3)Koulun tiloja käytetään kyläläisten harrastustiloina ja pihalla olevaa kenttää muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastuspaikkana. Koulu tarjoaa kylällä asuville tarpeellisen kulttuuritilan ja liikuntaharrastuspaikan.

4)On myöskin varmistettava, ettei alakoululaisten koulumatkaan käytettävä aika veny liian pitkäksi. Tämä varmistetaan niin, että Saarenmaan koulu jatkaa toimintaansa.

5)Saarenmaan koulun on kokonaisuuden kannalta parempi jatkaa toimintaansa.
Jaetaan muista tasan vuoden takaa. Tuolloin julkaisin avausvideon liittyen siihen, kun lähdin mukaan Perussuomalaisten puoluesihteerivalintaan.

Muisto vuoden takaa: lähdin mukaan PS:n puoluesihteerivalintaan ja erottamiseni puolueesta

 

Jaetaan muista tasan noin vuoden takaa. Tuolloin julkaisin avausvideon liittyen siihen, kun lähdin mukaan Perussuomalaisten puoluesihteerivalintaan:https://youtu.be/lZdh2LfgypY
Hyvin mennyt ja paljon positiivista palautetta saanut puoluesihteerikampanja ja -kiertue sai myöhemmin keväällä todella huonon ja sellaisen lopun, jota en olisi koskaan uskonut käyvän; perussuomalaisten puoluehallitus erotti minut puolueesta puoluesihteerikampanjani loppusuoralla viime vuoden toukokuun puolivälissä. Olin jo kiertänyt ja tehnyt kampanjastani 3/4, kun erottamseni tuli.
Puoluehallitus ilmeisesti joko näki puoluesihteeri kampanjani teemat ”vaarallisina” vallitsevalle konsensukselle tai erottamisen puolueesta oli jo päätetty aiemmin ja erottamistani vain pitkitettiin yli eduskunta- ja eurovaalien, mm. etten voisi olla eduskuntavaaliehdokkaana millään muulla listalla. Kumpikaan vaihtoehto ei ole hyvä, eikä perussuomalaisen rehti ja oikeudenmukainen, vaan häikäilemätön.
Olivatko esittämäni uudistukset ja parannukset liian radikaaleja? Eikö PS oikeasti halua olla AITO vaihtoehto nk. vanhoille puolueille, sillä ollakseen aito vaihtoehto, niin puolueen toimintatapojen ja toimintakulttuurin tulee myös olla aidosti erilaista.
Tärkeimmä perusajatukset siinä, miksi lähdin mukaan Perussuomalaisten puoluesihteerivalintaan ovat(enemmän asiasta videolla):
1) Meidän tulee toimia (eurooppalaisen) sivistyksen ja kehityksen puolesta
2) Meidän pitää toimia Suomen puolesta, Suomen kansan ja lastemme paremman tulevaisuuden puolesta
3) Olisin voinut omalla työpanoksellani parantaa Perussuomalaisia ja tehdä siitä yhä tehokkaamman kokonaisuuden
Harmittaa todella paljon, että meidän yhdessä tekemä puoluesihteerikampanja sai tällaisen lopun. Todella omituinen ja surullinen päätös asialle. Paljon hukkaan heitettyä työtä tämän häikäilemättömän ja täysin puoluedemokratian vastaisen kampanjatuhon kautta.
Kiitos teille kaikille jotka olitte mukana ja annoitte tukenne taloudellisesti ja muilla tärkeillä tavoilla kampanjalle!
Miksi perussuomalaisten kenttäväelle ei voinut antaa mahdollisuutta äänestää allekirjoittanutta yhtenä puoluesihteeriehdokkaana?

Tervetuliaispuheeni nuorisovaltuuston huippukokouksessa

Oli mukava juttu, kun minulla oli mahdollisuus pitää tervetuliaispuhe Jyväskylän Nuorisovaltuuston huippukokouksessa.

Paikalla oli paljon aktiivisia nuoria ja Nuorisovaltuusto tekee hyvää työtä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa ja nuorten osallisuuden kehittämisessä.

Arvostan kutsua ja eritoten mieltäni lämmitti kun kutsussa mainittiin, että puhujaksi on ollut tapana kutsua henkilö, joka on puhunut ja ajanut lasten ja nuorten oikeuksia. Hienoa myös kun Nuorisovaltuuston hallitus koki, että olen ollut nuorten asialla päätöksenteossa.

Kiitos tästä kutsun muodossa konkretisoituneesta palautteesta!

Kaupungin oman vesi- ja energiayhtiön osa myyntiin vai ei?

Paikallispolitiikassa on tapetilla nyt kysymys, pitääkö Jyväskylän kaupungin omistama vesi- ja energiayhtiö säilyttää edelleen omassa omistuksessa vai myydä yhtiöstä osa?
Eilen kaupunginhallituksessa tein muutosesityksen, jossa yhtiön osan myyntiprosessia ei lähdettäisi viemään eteenpäin. Mielestäni kun otamme huomioon riskit, epävarmuudet ja sen, että kaupungin toistuva tuloutus yhtiöstä laskee myynnin seurauksena, niin on parempi säilyttää yhtiö omassa omistuksessa.
Muutosesitystäni ei kannatettu ja vesi- ja energiayhtiö Alvan myyntiprosessi etenee kohti seuraavia vaiheita.

Mielestäni jyväskyläläisten peruspalvelut ja lastemme hyvinvointi tulee priorisoida korkeammalle kuin esim. monikulttuurisuuden edistäminen ja kesätsempalot.

Viime kaupunginvaltuuston kokouksessa käsittelimme talousarviota vuodelle 2020 ja muutosesityksessä ehdotin leikkauksia mm. monikulttuurisuuskeskuksen toimintaan ja kesätapahtumaan. Leikkauskohteistani vapautuneet varat(200 000€) olisin ohjannut lastensuojeluun ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

Koska muutosesitystä ei kukaan kannattanut, emme päässeet äänestämään esityksestä. Mielestäni oli selvää, ettei usea halunnut asiaa äänestykseen ja sitä kautta paremmin esille.

Kesätapahtumaan liittyen haluan tuoda esille, että kulttuuri on hyvä asia, mutta olen huolissani varsinkin huono-osaisten jyväskyläläisten peruspalveluista sekä haavoittuvista ihmisryhmistä kuin lapsista. Ensin nämä osa-alueet kunnolla kuntoon.

Näin yleisesti ajateltuna monikulttuurisen yhteiskunnan muodustumista ei tarvitsisi ollenkaan tukea verovaroista. Tiedollisessa mielessä ainakin monikulttuurisuuskeskus Glorian alla toimivalla neuvontapiste Info Glorialla on positiivisia funktioita. Näen kuitenkin, että mikäli monikulttuurisuuskeskuksen toiminta laajemmin olisi lähtökohtaisesti rakennettu eri tavalla – jolloin kysymyksessä olisi ennemminkin kotouttamista edistävä Suomen kulttuurin keskus maahanmuuttajille – niin tilanne olisi erilainen.