Kirjoituksia

Kansalaisaloite – laitetaan stoppi poliittisille virkanimityksille, jotka ovat yksi korruption muoto!

Toivottavasti olet mukana allekirjoittamalla, jakamalla ja keräämällä nimiä tähän kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8456?fbclid=IwAR1yAsZ2XpJVSUhdPa4IgGoiNfQaIXsxgQbhbjkNCGZhTiu-NMIIVjUK28E

Näin saadaan asia eduskunnan käsittelyyn ja siinä samalla nostetaan poliittiset virkanimitykset korruption muotona keskusteluun.

Aloitteen sisältö alla, katso tarkemmat tiedot linkistä(sisältää myös videon):

” Suomen lähihistoriassa on runsaasti erilaisesta esimerkkejä poliittisesta korruptiosta. Poliittinen korruptio on elimellinen osa tämän hetkistä poliittista järjestelmää.

Poliittinen virkanimitys tarkoittaa sitä, että henkilö nimitetään virkasuhteeseen valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virkamieheksi siten, että hakijan poliittiset suhteet, ideologia tai politiikassa tehdyt palvelukset vaikuttavat virkanimitykseen, vaikka kyseessä ei ole mikään poliittinen virka.

Poliittiset virkanimitykset ovat sellainen korruption muoto, jossa tietynlaisen ajatusmaailman omaavia henkilöitä ja tiettyjä poliittisia palveluksia tehneitä henkilöitä pyritään nostamaan valta-asemaan kiertämällä tai vääristämällä tavanomaista kokemukseen tai pätevyyteen perustuvaa valintamenettelyä. Poliittiset virkanimitykset toimivat myös niin sanottuina suojatyöpaikkoina ja palkkiopaikkoina.

Usein poliittiset virkanimitykset tehdään niin, että paremmat hakijat syrjäytetään, että paikalle saadaan haluttu hakija. Tällainen pätevyyden, kykyjen, kokemuksen ja suoritusten ohittava ja poliittista sisä- tai lähipiiriä suosiva virkaan nimittäminen on korruptiota.Poliittisilla virkanimityksillä on paljon huonoja puolia yhteiskunnalle.

Poliittiset virkanimitykset…

1) …tukevat korruptoituneiden rakenteiden olemassa oloa

2) …heikentevät yhteiskunnan kilpailukykyä. koska osaavimmat henkilöt eivät työskentele tärkeissä paikoissa

3) …heikentävät kansalaisille tuotettuja palveluita, koska osaavimmat henkilöt eivät työskentele virkamiehinä ja poliittisesti nimetty virkamies on ”velassa” nimittäjilleen

4) …vääristävät valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen toimintaa, kehittymistä ja rakenteita, koska asioita ei tarkastella objektiivisesti tai kansalaisten eduksi, vaan poliittisesti, ideologisesti ja/tai tehdään vastapalveluksia niille, jotka ovat henkilön virkaan poliittisesti nimittäneet

5) …mädättävät yhteiskunnan rakenteita ja luo poliittiselle eliitille ohituskaistan huippuvirkoihin ohi pätevimpien hakijoiden.Me allekirjoittaneet vaadimme, että poliittisiin nimityksiin yhtenä korruption muotona tulee puuttua välittömästi lainsäädännöllä ja tämän vuoksi kannatamme tämän kansalaisaloitteen mukaista ehdotusta lainvalmisteluun ryhtymisestä. ”

Mielipidekirjoitukseni koskien kuntalain hengen vastaista erottamistani kaupunginhallituksesta ja muista luottamustoimista.

Mielipide: Koin petkutuksen ja koston

Kuntalain 34§:n mukaan yksittäisen luottamushenkilön voi erottaa vain, jos hän on toimielimen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Muuten yksittäisen luottamushenkilön voi erottaa laillisesti vain, jos tämä on saanut vähintään kuuden kuukauden vankeustuomion. Jos luottamushenkilö saa syytteen, hänet voi pidättää toimestaan oikeudenkäynnin ajaksi (Kuntalaki 86§). Mikäli tuomiota ei tule, hän voi jatkaa toimessaan.

Pelkän rikosepäilyn vuoksi luottamushenkilöä ei saa kuntalain mukaan erottaa!

MITÄ TAPAHTUI minun kohdallani? Olin kaupunginhallituksen jäsen ja hoitanut hyvin kaikki siihen liittyvät toimet kuten veteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyyden.

Minuun kohdistui syyskuussa 2020 vakava rikosepäily. Syyteharkintaa seurasi syyttämättäjättämispäätös tämän vuoden helmikuussa.

Kaupunginhallitus otti kuitenkin hyvin pian rikosepäilyn jälkeen kiireellisenä käsiteltäväksi erottamiseni kaupunginhallituksesta ja muista luottamustoimistani. Hirveällä tohinalla piti perustaa tilapäinen työvaliokunta. Miksi oli niin hurja kiire?

Kun kuulin tästä erottamiskiihkosta, kirjoitin asianajajani kautta erottajilleni vastineen, ettei asiassa kiirehdittäisi. Kirjoitin, että tiedän mikä rikosepäilyyn liittyvän esitutkinnan tilanne on, mutta en voi siitä puhua vaarantamatta poliisityötä, koska tutkinta on kesken.

Vetosin jopa tutkinnanjohtajaan lausuntopyynnöllä, että hän kertoisi luottamuksellisesti työvaliokunnalle, että poliisilla on jo hyvin vahva käsitys siitä, että en ole voinut olla rikoksen tekopaikalla.

Koetin vahvasti vedota työvaliokuntaan, että paljon parempi vaihtoehto erottamiselle huonoilla motiiveilla on jatkaa varamieskäytännöllä ne muutamat kuukaudet, kunnes asia selviäisi.

Kirjoitin: ”Mikäli murhan yrityssyyte nostetaan, lupaan itse erota kaupunginhallituksesta ja muista luottamustoimista, mihin kaupunginvaltuusto on minut valinnut.”

”Varajäsenkäytäntö ei kestäisi kuin korkeintaan vähän alle kaksi kuukautta, joten näen, että yllä ehdottamani toimintatapa on kokonaisuuden kannalta paras ja kevyin ratkaisu, jos sitä verrataan raskaaseen toimielimen erottamiseen.”

PETOLLISEKSI ulospotkimiseni tekee se, että koska lakiin pohjautuen minua ei voinut erottaa, erottajien piti jyystää lain porsaanreikää kyhätäkseen rakennelman, jossa koko kaupunginhallitus erotettiin ja heti perään valittiin uusi – muuten sama, mutta ilman minua!

Erottamiseni oli petkutus. Siinä käytettiin lain pykälää, joka on alunperin säädetty, jotta esimerkiksi korruptoituneesta kunnan toimielimestä päästään eroon. Ei siis siksi, että sen avulla yhdestä kriittisestä ja aatteellisesti erilaisesta varsinaisesta jäsenestä päästään eroon erottamalla koko toimielin, joka valitaan heti uudelleen ilman tätä yhtä.

OLEN HOITANUT luottamustoimiani suorapuheisesti tähänkin asti, joten jatkan samalla linjalla ja kerron oman näkemykseni kiireestä erottamispetkutuksessa.

Erottamisestani on haaveiltu jo pitkään, koska olen moderni kansallismielinen, maahanmuuttokriittinen ja usein eri mieltä konsensuseliitin kanssa jätti-investoinneista ja turhan lennokkaista projekteista, joita haluttiin voimakkaasti ajaa, vaikka peruspalveluissa oli paljon parannettavaa.

Useille jäi hampaankoloon, kun vesitin Alvaan liittyvät vesimyyntiaikeet tekemällä asiasta julkisen mm. kuntalaisaloitteella. Sen tavoite oli varmistaa kuntalaisten perustarpeisiin liittyvien omistuksien säilyminen jyväskyläläisten omistuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

Nämä ”paremmat” ihmiset eivät voineet vastustaa kiusausta tarttua tilanteeseen. Erottamishuiputuksella he ravistaisivat kansallismielisen ja kriittisen kiven hiertämästä kengässään. Asialla oli kiire – kunhan en ehtisi vapautua!

PÄÄTÖS erottamisestani oli siis poliittinen.

Poliittinen petkutus ei kohdistunut vain minuun. Sen kokivat myös ne lähes 500 jyväskyläläistä, jotka kuntavaaleissa 2017 antoivat minulle mandaatin toimia jyväskyläläisten hyväksi.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (Jyhy), maakuntavaltuutettu ja kuntavaaliehdokas Jyväskylässä.

https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4124930

Perusjyväskyläläisillä ei ole puoluekuria!

Kuten nyt olemme nähneet myös valtakunnan politiikasta, millaista puoluekuri voi saada aikaan. Voisi sanoa, että TYHJÄÄ. Puoluekurilla voidaan kansanedustajat pitää aisoissa ja tämä ehkäisee sen, ettei puolueen kansanedustajat voi toimia vapaasti kansan ja äänestäjien asialla. Tämä koskee kaikkia puolueita ja myös kuntapolitiikkaa.

Tähän aiheeseen käykin hyvin PUOLUEPOLITIIKAN ULKOPUOLELLA toimivan Perusjyväskyläläiset ry:n hiljattain painosta tullut esite, jota ei vielä Internetissä ole nähty.

Kuten esitteessä sanotaan ” Meitä ei sido puoluekuri – meillä on sananvapaus.”

Tule mukaan olemaan osa aitoa muutosta. Parhaiten kansan asiaa ajetaan suoralla yhteydellä kansaan, ilman puoluekorruptiota. Enemmän Perusjyväskyläläisistä täältä: https://www.psjyvaskyla.fi/kuntavaalit/

Mietteitä puoluekurista, puolueista ja korruptiosta(Turtiaisen twiitti)

Kansanedustaja Turtiaiselta keskustelunavaus puoluekurista ja korruptiosta Twitterissä. Herätti minulla seuraavia ajatuksia:

Rakenteellista korruptiota(talousmahdit+virkamieskoneisto+poliitiikka) pidetään pystyssä poliittinen järjestelmän avulla(lumedemokratia).Poliittinen järjestelmä kuohii helposti puolueet —> puolueet kuohivat yksittäiset poliitikot —> kaikki ovat mukana konsensuksessa(myös valeoppositio).

Todelliset kansan asialla olevat yksilöt enemmin tai myöhemmin potkitaan ulos vähänkään isommista puolueista, ja sitä myöten poliittisesta järjestelmästä, koska he ovat uhka rakenteelliselle korruptiolle.

Vain harva yksilö on politiikassa niin vahva, lahjomaton ja aidosti kansan asialla, että kykenee sanomaan ei korruptiolle ja helpolle rahalle minkä kuohittu poliitikko voi saada murusina valtaa pitävien pöydistä.

Erikoisin puoluekurin ilmentymä on oman kokemuksen pohjalta ollut se, että perussuomalaisten puoluehallitus on rankaissut uhkailuilla, varoituksilla ja erottamisilla perussuomalaisten jäseniä, jotka ovat omassa toiminassaan vaatineet ja vaalineet puolueen omien lähtökohtien, arvojen ja periaatteiden noudattamista puolueen omassa toiminnassa. Kuten sananvapauden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Tällainen puolueen omien lähtökohtien, arvojen ja periaatteiden vaaliminen on välttämätöntä jo äänestäjien ”kuluttajansuojan” kannalta, sillä eihän äänestäjille voi esittää olevansa yhtä ja toimia käytännössä toisin. Se olisi kusetusta.

Miten minun olisi pitänyt toimia itsepuolustustilanteessa?

Nyt on kova itku ja hampaiden kiristys meneillään itsepuolustustilanteesta, jossa tietenkin syytettyjen penkille joutuu se, joka on itseään puolustanut.

Loka lentää ja poliittiset vastustajat vihervasemmistossa ja soinilaiset suhmuroijat persuissa eivät malta pysyä pöksyissään. Yle:n kaltaiset mediat innosta pinkeänä.

Mitä minun olisi muka pitänyt tehdä, ettei tarvitsisi käydä raastuvassa? Olen kotona hoitamassa 5kk:n ikäistä vauvaa. Emäntä soittaa vedenhakureissulta lähteeltä itkien pelosta. Hän kertoo, että sama mies, joka on aiemmin uhkaillut ja haukkunut häntä, on taas uhkailemassa häntä ja 4-vuotiasta tytärtäni. Menen paikalle, että emäntä voi rauhassa ottaa vettä ja tehdä paikalla mitä meinasi tehdä.

Tovin rauhallista olikin, mutta kun olemme lähdössä, kohtaamme kookkaan miehen, joka käyttäytyy agressiivisesti ja käy käsiksi mm. potkien minua sukupuolielimille. Puolustaudun ja tilanne on ohi. Poistun paikalta.

Itsepuolustustilanne ja raastupa olisi vältetty, jos…

1) …en olisi ollenkaan mennyt paikalle, kun pikkutytön kanssa oleva lasten äiti soittaa itkien. Tällainen ei minun arvomaailmassa ole vaihtoehto. Silloin kun nainen ja/tai lapsi on hädässä, niin paikalle mennään. Siinä ei jäädä mitään kitisemään tai arpomaan.

2) …silloin kun minua kohtaan suunnattiin rajua väkivaltaa, minun olisi ilmeisesti pitänyt ottaa iskut vastaan sekä toivoa parasta, etten saa vakavia vammoja tai kuole.

Ajattelin, että tässä maassa saa itseään puolustaa.

Jos en olisi mennyt paikalle, olisin ollut pelkuri ja hävettävä mieslapsi. Jos en olisi puolustanut itseäni, voisin nyt olla esim. vakavasti vammautunut.

Tästä asiasta voi tulla tuomio, mutta toivottavasti asiat otetaan huomioon niin kuin ne ovat oikeasti menneet, sekä että oikeus toteutuu ja ei tule tuomiota. Mutta JOS tuomio tulee, niin se sitten tulee. Minulle ei kuitenkaan jäänyt ikuista häpeää itsestä, joka syntyisi peiliin katsoessa sen jälkeen, kun olisin hylännyt pelkurimaisesti naisen ja lapsen oman onnensa nojaan.

Tämä tilanne mikä nyt on, on myös kuitenkin parempi kuin elinikä vammautuneena.

Syytteissä kulkee oma versionsa ja näkemyksensä tapahtumista, ja se mitä oikeasti tapahtui on täysin toinen juttu. Tästä jatketaan ja katsotaan kuinka asia etenee. Itse näen, että toimintani tilanteessa oli kaikinpuolin täysin oikein niin moraalisesti kuin juridisesti. Oikeus arvioinee, oliko voimankäyttöni liiallista vai ei.

Kuva vammoista muutama päivä pahoinpitelyn jälkeen.

Timo Soini ja rasistipellet perussuomalaisissa

Soini blogissaan”Mikä yhdistää Sebastian Tynkkystä, Teemu Torssosta ja Ano Turtiaista? Kaikki olivat Jyväskylän puoluekokouksen linjoilla siirtämässä perussuomalaisia uuteen komentoon ja asentoon.” Tuntuu olevan Soinilla vieläkin hampaankolossa hänen puheenjohtamisen haastamisesta vuonna 2016.

Todellakin tuin julkisesti myös Jussi Halla-ahoa perussuomalaisten puheenjohtaksi(Torssonen vetäytyy perussuomalaisten puheenjohtajakisasta – siirtyy Halla-ahon taakse). Sitä ennen olin edellisenä vuonna, eli 2016, ilmoittautunut haastamaan Timo Soinin perussuomalaisten puheenjohtajana(Soini sai haastajan Keski-Suomesta: ”Olen intellektuelli Hakkarainen”).

Perussuomalaisten hallitustaival oli niin tavattoman huono, mm. maahanmuuttopolitiikkaan liittyen, että pakko oli jotain tehdä. Tekemisen pakkoa lisäsi se, kun ei perussuomalaisten riveistä kukaan kansanedustaja tai muu ”isompi kiho”, uskaltanut Soinin pelossa alkaa vastustamaan perussuomalaisten silloista ”hallituslinjaa” – varsinkaan sen jälkeen kun Tynkkynen suunsa avaamisen ja muiden toimien seurauksena joutui ongelmiin.

Olinko siis pelle?

Mielestäni tuo vaikeneminen oli pelkuruutta, vaikka nyt sitten samat hiljaiset sivustaseuraajat ovat kovaan ääneen kritisoimassa ja tuomitsemassa perussuomalaisten silloista linjaa.

Minä maksoinkin kovan hinnan Soinin uhmaamisesta. Perussuomalaisten Keski-Suomen piirissä oli ja on paljon soinilaisia piirin valtapaikoilla. Ongelmani maakunnassa iittyen Perussuomalaisiin alkoivatkin nimenomaan juuri sen jälkeen, kun haastoin Soinia ja kun menestyin kuntavaaleissa. Tuolloin minusta tulikin yht´äkkiä hankala, ”äärioikeistolainen”, uhkaava, rasisti tms. Retoriikka minua kohtaan oli tuolloin samaa, kuin mitä nyt tänä päivänä Soinilla on retoriikka tuossa jutussa niitä kohtaan, jotka ovat hänen mielestään ongelma perussuomalaisissa.

On ilmeistä, että Soinilla on todennäköisesti ollut Keski-Suomen perussuomalaisten kavereidensa ja poliittisten tukijoiden kautta näppinsä pelissä siinä, että eduskuntavaaliehdokkuuteni vuonna 2019 ehkäistiin ja myös siinä, kun minut savustettiin ulos koko puolueesta(Vaaleista torpattu Torssonen: Perussuomalaisissa on tahoja, jotka haluvat nitistää kansallismielisiä toimijoita).

Soini ja soinilaiset todennäköisesti pyrkivät siellä missä pystyivät ahdistamaan halla-aholaisiksi miellettyjä ja kampittamaan Halla-ahon tukijoita. Erityisen helppoa tämä oli Keski-Suomessa, joka oli ja on yksi soinilaisimmista PS-piireistä koko Suomessa. Tästä kertovat äänestystulokset selvää kieltänsä, esim. piirin puheenjohtajaääni meni piirihallituksessa luvuin 21-6 Soinin perilliselle Sampo Terholle, eikä Halla-aholle, kun useissa muissa piireissä lukemat olivat juurikin toisin päin.

Soinin blogin perusteella, tuo kampitus jatkuu yhä edelleen.

Halla-ahon tukijat ja/tai parempaa toimintakulttuuria halunneet Keski-Suomessa hävisivät kamppailun soinilaisille sekä suhmuroijille, ja koko Jyväskylän Perussuomalaiset ry erotettiin Perussuomalaisten Keski-Suomen piiristä. Nyt tuo perinteikäs ja perussuomalaisia lähtökohtia, arvoja ja periaatteita aina puolustanut yhdistys jatkaa toimintaansa Perusjyväskyläläiset ry:n nimellä ja ovat osallistumassa myös kuntavaaleihin. Enemmän Perusjyväskyläläiset ry:stä voi lukea esim. täältä:https://www.psjyvaskyla.fi/linjauksemme/

Alkaako puoluevallan murentuminen ja aito muutos Lahden kuntavaaleista?

Äänestäjän täytyy aina muistaa, että puoleet ja puoluepoliitikot ajavat viime kädessä vain omaa etuaan. Mutta ei hätää, sillä mm. Lahdesta kuuluu kummia!! Alkaako vihdoinkin puoluevalta murentua ja alkaako aidon kansanvallan aika?

Lahdessa puoluepolitiikan ulkopuolella toimiva valitsijayhdistysten yhteislista Pro Lahti on kerännyt jo huimat 66 ehdokasta. Tämä on aivan mahtavaa ja historiallista, jo pelkästään siksi, että hyvä veli verkostot, suhmurointi ja korruptio saadaan poistettua kuntapolitiikasta parhaiten äänestämällä puolueet ja puoluepoliitikot pois vallasta.

Lahdessa suurin yllättäjä on sitoutumattomien Pro Lahti. Kalle Aaltosen luotsaamalla ryhmällä on tällä hetkellä 2 valtuutettua. Aaltonen oli viime kuntavaalien ääniharava. Ehdokaslistalla oli neljä vuotta sitten 7 ehdokasta, nyt

Lahtelaisilla on varaa valita kuntavaaleissa – Pro Lahti rynnii mukaan pitkällä listalla

Puolueet ja puoluepoliitikot ovat kyvyttömiä toteuttamaan todellista vaikuttamista ja muutosta asioihin. Jos olisivat, niin muutos olisi kaikkien näiden vuosikymmenien aikana nähty. Toisin on ja asiat menevät vain huonompaa suuntaan, ellei asioihin tule muutosta.

Todellisen muutoksen saa aikaan vain kansalainen ja kuntalainen itse! Tälle tiellä kaupunkilaiset ovat lähteneet Lahdessa ja toivottavasti Lahden esimerkki innostaa kuntalaisia eri puolilla Suomea siihen todelliseen vaikuttamiseen ja todellisen muutoksen tekemiseen, minkä voi toteuttaa vain suoralla tekemisellä. On paha virhe ajatella – varsinkin kuntatasolla – että kuntalainen tarvitsee asioihin vaikuttamiseen puolueita tai puolueiden teemoihin tms. sitoutumista  ja huonoon puoluepoliittiseen toimintakulttuuriin osallistumista.

Vaikuttamiseen riittää suora yhteys vaikuttajan ja kuntalaisen välillä. Tämä yhteys onnistuu parhaiten valitsijayhdistysten ehdokkaiden kautta, tämän yhteyden väliin ei tarvita puolueita ja puoluepoliitikoita.

Jyväskylässä seuraavien vaalien kovin lääke korruptioon, puoluevaltaan ja omaa etua ajaviin puoluepoliitikkoihn on tieysti valitsijayhdistysten yhteislista nimeltään Perusjyväskyläläiset – jyväskyläläisten hyväksi.

Perusjyväskyläläiset ei ole eturyhmien, firmojen, konsulttien tai henkilökohtaisen poliitisen uran kliimaksia tavoittelevan puolue-eliitin juoksupoikia vaan ajattelevat riippumattomasti juuri jyväskyläläisten etua!

Täältä voit tutusta tarkemmin Perusjyväkyläläisiin. PerusJ:n linjauksiin ym: https://www.psjyvaskyla.fi/

Tiedote: Lähden mukaan kuntavaaleihin!

Alla tukiryhmältäni lähtenyt lehdistötiedote

Lehdistötiedote 10.03.2021

Julkaisuvapaa: Heti

Teemu Torssonen lähtee mukaan kuntavaaleihin

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Teemu Torssonen(39) aikoo hakea jatkokautta valtuutettuna. Tällä hetkellä Torssonen toimii valtuustossa Jyväskyläläisten hyväksi valtuustoryhmässä.

Mietin kuntavaaleihin osallistumista paljon, mutta päätin kuitenkin lähteä mukaan vaaleihin. Näen, että niitä teemoja mitä itse modernina kansallismielisenä ajan, ei ole kukaan muu tehokkaasti eteenpäin ajamassa. Nyt olen myös huomattavasti kokeneempi luottamustoimihenkilö kuin neljä vuotta sitten, kun tuolloin sain vaaleissa vajaa 500 ääntä, joten siinäkin mielessä minulla on paljon annettavaa jyväskyläläisille.

Myös se äänestäjiä halveksiva epädemokraattinen teko, jolla kuntalakia kiertäen minut erotettiin hyvin hätäisesti kaupunginhallituksesta ja muista luottamustoimista pelkän epäilyksen vuoksi, antaa syytä olla ehdolla. Äänestäjien valintaa ja tahtoa ei saa pieni porukka mitätöidä”

Torssonen on lähdössä kuntavaaleihin Perusjyväskyläläiset ry:n yhteislistalla. Perusjyväskyläläiset ry on perussuomalaisista erotettu paikallisyhdistys, joka sanoo olevansa perussuomalaisempi kuin perussuomalaiset itse.

Muutamien eduskuntapuolueiden ja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kanssa olen käynyt keskusteluja, mutta valitsin PerusJ:n, koska tiedän siellä toimivien ihmisten osoittaneen omilla teoillaan suoraselkäisyytensä, kieroilun ja korruption vastaisuudensa sekä aidon isänmaallisen toiminnan. Tässä valossa valinta oli helppo ja ilman Perusjyväskyläläiset ry:n ehdokkaita Jyväskylästä puuttuu järkevä, aito ja toimiva isänmaallinen vaihtoehto äänestäjiltä.

Toivotan kaikki samalla tavalla ajattelevat mukaan Perusjyväskläläiset ry:n kuntavaalilistalle tekemään aitoa politiikkaa jyväskyläläisten hyväksi.”

Kuntavaalit oli tarkoitus pitää 18.4.2021, mutta näillä näkymin kuntavaalit siirettään pidettäväksi 13.6.2021. Syynä siirrolle on koronaviruksesta johtuvat varotoimenpiteet.

Lisätiedot torssosentukiryhma@gmail.com

tai

Teemu Torssonen

045 27 34 029, teemu.torssonen@jyvaskyla.fi