Miksi Pientaloissa Eniten Käytetty Polttopuu On Koivu?

Koivu on tavallisista polttopuista tihein, joten sen lämpöarvo on tilavuutta kohden suurin. Näin koivua saadaan energiasisällöllisesti mahtumaan enemmän tulipesään. Kuivan koivun tuottama lämpöarvo pinokuutiometriä kohti on noin 1700 kilowattituntia. Määrä vastaa energialtaan noin 170 litraa kevyttä polttoöljyä.

Mikä on puun polttoarvo puukiloa kohden?

Asiasta löytyy tukuittain mielipiteitä, mutta kannattaa muistaa, että olosuhteillakin on vaikutuksensa – erityisesti puun kaato-olosuhteilla. Puun polttoarvo puukiloa kohden on kaikissa puulajeissa suurin piirtein sama, mutta puun ominaispaino vaihtelee lajikohtaisesti.

Mikä on polttopuiden hinta?

POLTTOPUIDEN HINNAT: ‘Perinteinen’ eli 32-35cm pitkä polttopuu: Tuore koivu = 40€ / Heittokuutio. 80€ / Pinokuutio. Kuiva koivu = Kysy hinta- ja saatavuustiedot sähköpostilla, tilauslomakkeella tai puhelimitse. Tuore sekapuu = 30€ / Heittokuutio. 60€ / Pinokuutio.

Mikä on puun polttoarvo kuutioon verrattuna?

Puun polttoarvo puukiloa kohden on kaikissa puulajeissa suurin piirtein sama, mutta puun ominaispaino vaihtelee lajikohtaisesti. Kuusen ominaispaino on noin 370 kg/m3 ja koivun taas noin 540 kg/m3. Kuutiometri koivua tuottaa lähes 1,5-kertaisen määrän lämpöä kuusikuutioon verrattuna.

Entä kelpaavat halvemmat havupuut?

Entä kelpaavatko halvemmat havupuut? Asiasta löytyy tukuittain mielipiteitä, mutta kannattaa muistaa, että olosuhteillakin on vaikutuksensa – erityisesti puun kaato-olosuhteilla. Puun polttoarvo puukiloa kohden on kaikissa puulajeissa suurin piirtein sama, mutta puun ominaispaino vaihtelee lajikohtaisesti.

Miten haapa palaa?

Kuusen tavoin haapa paukkuu, kun sitä poltetaan. Koivun lailla haapa tarvitsee kuivumiseen enemmän aikaa. Haapapuu ei siis ole se optimaalisin polttopuu, mutta sytykkeenä sillä on arvoa. Pieneksi pilkottu haapa syttyy hyvin ja näin ollen polttopuut on haavan avulla helppo saada liekkiin.

Mitä maksaa polttopuut?

Polttopuiden hinnoissa on paljon eroja, mitä tulee puun laatuun, pakkaustapaa (pinottu, heitto), mutta ennen kaikkea asuinpaikkaan. Esimerkiksi heittokuutiollisesta koivumotista joutuu kalleimmillaan Uudellamaalla maksamaan noin 90 euroa. Halvimmillaan Uudellamaalla samaisen motin voi saada 58 eurolla.

See also:  Miten Kohdata Vihaa Ja Ilkeyttä?

Milloin puu kuivuu?

Huhti–syyskuu on puun kuivattamisen kannalta parasta aikaa. Puu kuivuu pinottuna koko ajan, myös yöllä ja talvella, mutta hyvällä kelillä kuivuminen on tehokkainta – siis silloin, kun ilma on kuiva ja lämmin ja tuulet ovat voimakkaita. Hyvin huolehdittuna polttopuu kuivaa parhaimmillaan noin neljässä kuukaudessa.

Montako kuutiota puuta vuodessa?

Polttopuuta käyttävillä maatiloilla kului puuta keskimäärin 18,0 kuutiometriä vuodessa. Omakotitaloissa keskikulutus oli 5,2 ja kesämökeillä 2,4 kuutiometriä.

Miten erottaa haavan ja lepän?

Haapa on yleensä sellaista kuulakkaan valkeaa ja selvästi koivua kevyempää. Jos kuorta ei ole näkyvissä, haavan ja koivun erottaminen halotuista polttopuista on vaikeaa. Leppä on kuitenkin aina enemmän tai vähemmän punaista ja sen näkee helposti. Hausta, jos ei muusta.

Mikä puu palaa parhaiten?

Poltamme tulisijoissamme eniten koivua, noin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Muuta lehtipuuta, mäntyä ja kuusta tulisijoissamme palaa kutakin 1,2-1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Montako kuutiota on heittokuutio?

Yleisesti käytössä oleva heittokuutio tarkoittaa irtokuutiometriä. Käytännössä kiinto-, pino- ja irtokuutiometreille käytetään seuraavia muuntokertoimia: 1 irtokuutiometri (i-m3) = 0,6 pinokuutiometriä = 0,4 kiintokuutiometriä 1 pinokuutiometri (p-m3) = 1,67 irtokuutiometriä = 0,67 kiintokuutiometriä

Montako kuutiota on yksi puu?

Aukkohakkuissa tukkirunkojen keskikoko on Seppäsen mukaan hänen hakkuuseudullaan 600–1 000 litran eli 0,6–1 kuution välillä. Tukkipuusto on keskimäärin kuution kokoista nimenomaan hoidetuissa metsissä, joissa harvennushakkuut on tehty oikeaan aikaan.

Mistä voi ostaa polttopuuta?

Polttopuiden keräämiseen tai kaatamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Tuulen kaatamien puiden tai hakkutähteiden perään voi kysyä neuvoa kuntien puisto- ja metsäosastoilta sekä metsäyhtiöiltä. Internetistä löytyy useita klapikauppiaita; halkoliiteri.com, mottinetti.com ja polttopuupörssi.fi.

Miten Koivuhalot pinotaan?

Kiista poikki! Näin polttopuut kannattaa pinota kuivumaan – koivu kuivuu mäntyä hitaammin, eikä kuivattaminen ole hätäisen touhua

  1. Usein kiistellään, pitääkö polttopuut pinota leikkauspinta ylöspäin vai alaspäin.
  2. –Oleellisinta on, että puut pinotaan harvaan, ja että pinot ovat riittävän tuulisella paikalla.
See also:  Miksi Nordea Tunnuslukusovellus Ei Toimi?

Milloin puut liiteriin?

Puun kuivumisen kannalta otollisinta aikaa on kevät ja alkukesä. Varhain keväällä hakatut pilkkeet kuivuvat muutamassa kuukaudessa. Myöhemmin hakatut tarvitsevat pidemmän kuivumisajan. Varastointi talven yli liiterissä ei enää oleellisesti vähennä puun kosteutta.

Milloin puut kannattaa pilkkoa?

Hokkasen mukaan keskitalvi on paras aika kaataa polttopuuksi tehtävät rungot. Silloin puuaines on kuivaa eikä puu ala talvella mustua kuten kesällä kaadettu. Kuivumisen varmistamiseksi maalis-huhtikuu on paras aika pilkkoa puut.

Paljonko polttopuuta kuluu?

”Polttopuuta kuluu puun laadusta riippuen noin 20 pinokuutiota vuodessa. Kovilla pakkasilla menee kaksi puunkantotelineellistä, mutta peruspakkasella riittää yksi telineellinen päivässä. Riippuu siitä, onko puu´höttöä´vai kunnollista”, kertoo isäntä ja emäntä jatkaa, että ”paras puu säästetään pakkasille.”

Paljonko takan käytöllä voi säästää?

– Varaavalla takalla vähennetään sähkön kulutusta keskimäärin noin 2 000 kilowattituntia vuodessa, mutta kyllä parhaat pääsevät jopa 8000 kilowattituntiin. Ääripäät voivat olla isoja, hän kommentoi. – Ylipäätään pakkaskelillä on järkevää polttaa puuta tukilämmitysmuotona.

Montako kuutiota on motti?

Motti (ransk. stère, engl. stere) on alkuperäiseen metrijärjestelmään sisältynyt halkojen mittauksessa käytetty tilavuusyksikkö, suuruudeltaan yksi kuutiometri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.