Mitä Jos Ei Mene Kutsuntoihin?

Mikäli kutsuntavelvollisuus on edelleen täyttämättä, henkilöstä tehdään rikosilmoitus. – Sen jälkeen teemme hänestä rikosilmoituksen poliisille. Jos poliisi tavoittaa henkilön, juttu menee oikeuteen, jos syyttäjä sen näkee tarpeelliseksi.

Milloin minun pitäisi mennä kutsuntoihin?

Minulla on kutsunnat tällä viikolla mutta nythän on niin että meikäläinen ei voi mennä kutsuntoihin turvallisuussyistä. Kutsuntoihin joihin minun pitäisi mennä on tulossa sellaisia henkilöitä joiden kanssa minulla on erimielisyyksiä mm.raha asioista.

Mitä kutsuntatoimitukseen sisältyy?

Itse kutsuntatoimitukseen sisältyy ylemmän upseerin (yleensä sotilasläänin komentaja), kunnan edustajan ja mahdollisesti myös seurakunnan edustajan ja paikallisen veteraaniyhdistyksen edustajan puheet. Tämän jälkeen kantahenkilökuntaan kuuluva pitää esitelmän palveluksesta ja eri vaihtoehdoista.

Mitä tehtäviä joukko-osastoissa on tarjolla?

Tehtäviä on tarjolla myös muissa joukko-osastoissa erikoisjoukkohaun tai alokasjakson jälkeen erityistehtävähaun sekä erilaisten palvelustehtävien myötä. Sinut määrätään palvelukseen yleensä kotipaikkakuntasi lähellä sijaitseviin joukko-osastoihin.

Voiko kutsunnoista jäädä pois?

Kutsunnoista saa myöhästyä, mutta niistä ei saa jäädä pois ilmoittamatta. Nuori mies saa postia Puolustusvoimilta jo heti alkuvuodesta. Kirjeessä kerrotaan, milloin ja missä kutsunnat järjestetään.

Mitä tapahtuu jos myöhästyy kutsunnoista?

Tässäkin vaiheessa voi vielä itse ottaa yhteyden aluetoimistoon, ja asiat saadaan hoidettua, jolloin kuulutus puretaan. Muuten kun poliisi tapaa henkilön, tulee sakko ja poliisin määräys ilmoittautua aluetoimistoon. Sitäkin kautta tulee vielä useita henkilöitä kutsuntoihin ja asiat saadaan rullaamaan.

Milloin menen kutsuntoihin?

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 16.8. –15.12.2021. Syksyn aikana pidetään yhteensä 490 kutsuntatilaisuutta 240 paikkakunnalla.

Mitä käy jos ei mene inttiin?

Sekä suoraan armeijasta että sivarin kautta kieltäytyvien vapausrangaistus on sama: puolet jäljellä olevasta henkilökohtaisesta palvelusajasta (armeijasta kieltäytyvien palvelusaika muutetaan ensin laskennalliseksi sivariajaksi). Kun siviilipalvelus kestää 347 vuorokautta, on tuomio siis pisimmillään 173 vrk.

See also:  Miten Tehdä Cv Jos Ei Ole Työkokemusta?

Voiko 17-vuotiaana mennä armeijaan?

Asevelvollisuuslain 31 §:n mukaan 17 vuotta täyttänyt asevelvollinen voi halutessaan astua varusmiespalvelukseen vapaaehtoisena. Hänen tulee toimittaa asiaa koskeva kirjallinen hakemus asianomaiselle sotilasläänin esikunnalle sen vuoden loppuun mennessä, jona hän täyttää 18 vuotta.

Voiko armeijaan mennä yli 30 vuotiaana?

Sinun on mahdollista osallistua Maanpuolustuskoulutuksen toimintaan. Valitettavasti yli 30-vuotiaana et voi enää suorittaa varusmiespalvelusta tai siviilipalvelusta.

Miten saan vapautuksen armeijasta?

Asevelvollisuuslain (10§) mukaan ‘asevelvollinen vapautetaan palveluksesta rauhan aikana, jos hänellä on vaikea vamma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvollisena, tai jos hänen todetaan terveydentilansa vuoksi olevan kykenemätön palvelukseen niin pitkän ajan, ettei hänen kouluttamisensa myöhemminkään olisi

Mistä saan tietää Sotilasarvoni?

Puolustusvoimat luovuttaa tiedon sotilasarvosta ulkopuolisille vain poikkeustapauksissa. Omaa sotilasarvoaan voi tiedustella, jos se on päässyt unohtumaan. Lisäksi tieto sotilasarvosta voidaan luovuttaa eräille viranomaisille. Lain mukaan reserviläisen nykyisen sotilasarvon voi kertoa myös ylennyksen esittäjälle.

Milloin Nostoväkeen?

Asevelvollinen, joka ei ole vakinaisessa palveluksessa eikä kuulu reserviin kuuluu nostoväkeen sen vuoden alusta, jona hän täyttää seitsemäntoista vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentä vuotta. Nostoväessä ovat yhtenä ikäluokkana ne asevelvolliset, jotka ovat syntyneet samana vuonna.

Milloin on kutsunnat 2021?

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestivät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 16.8. –15.12.2021. Kutsuntaikäisiä, vuonna 2003 syntyneitä miehiä oli tänä vuonna yhteensä 30 506.

Milloin asevelvollisuus alkaa?

Asevelvollisuus. Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Missä voi suorittaa siviilipalveluksen?

Maaliskuussa 2020 siviilipalveluksen työpalvelua oli suorittamassa noin 950 henkilöä. Työpalvelu suoritetaan valtion tai kunnan laitoksessa tai toimielimessä, evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa tai yleishyödyllisessä säätiössä, yhteisössä tai yhdistyksessä.

See also:  Mitä Juustoja Ei Saa Syödä Raskausaikana?

Mitä jos kieltäytyy sodasta?

Henkilö, joka jättää noudattamatta määräyksen saapua palvelukseen, syyllistyy rikoslain 45 luvussa tarkoitettuun luvattomaan poissaoloon tai karkaamiseen. Molemmat teot ovat sodan aikana rauhan aikaa ankarammin rangaistavia. Sota-aikana karkaamisesta voidaan tuomita enintään neljäksi vuodeksi vankeuteen.

Miten voi saada C paperit?

Käytännössä yksinkertaisin tapa saada vapautus on hankkia siviililääkäriltä (joko terveyskeskuksesta tai yksityiseltä) vapautusta puoltava lausunto ja toimittaa se kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle tai kutsuntojen jälkeen armeijan aluetoimistolle ja sivariin hakeneiden kohdalla Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.