Mitä Liikennesäännöt Sanovat Raitiovaunuista Risteyksessä?

Eli esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä raitiovaunulle tulee antaa esteetön kulku, lähestymissuunnasta riippumatta. Kuitenkin, mikäli raitiovaunu saapuu risteykseen ”kolmion tai STOP-merkin takaa”, tulisi raitiovaunun väistää etuajo-oikeutettua liikennettä.

Onko ratikalla aina etuajo-oikeus?

Raitiovaunulle on annettava esteetön kulku tasa-arvoisessa risteyksessä. Tasa-arvoisessa risteyksessä Ratikalla on etuajo-oikeus, joten kuljettajien on syytä totutella vilkaisemaan myös vasemmalle risteykseen saapuessaan.

Missä tilanteessa raitiovaunua ei tarvitse väistää?

Ratikka väistää, kun se tulee kolmion takaa tai sillä on STOP-merkki. Poikkeuksena ovat raitiovaunuvaloilla varustellut risteykset ja liikenneympyrät, joissa sinun tulee väistää ratikkaa, jos valot niin opastavat.

Miten ajetaan raitiovaunujen kanssa?

Mikäli raitiovaunun tulosuunnassa ei ole väistämismerkkiä, on sille annettava esteetön kulku. Raitiovaunu saa siis kääntyä vastakkaisesta suunnasta lähestyvän eteen. Tarkkana pitää olla myös tilanteissa, joissa ajoneuvolla käännytään ja käännyttäessä tai heti käännöksen jälkeen ylitetään raitiotie.

Milloin saa ajaa raitiovaunu?

Ajo raitiovaunukiskoilla

Raitiovaunukaistaa saavat käyttää ainoastaan raitiovaunut. Tietyissä paikoissa Raitiovaunukaista -merkin yhteydessä voidaan ‘TAXI’ -maininnalla sallia myös taksiliikenne raitiovaunukaistalla. Tällöin raitiovaunukaistaa saavat taksien lisäksi käyttää myös hälytysajossa olevat hälytysajoneuvot.

Miten ratikkaa Väistetään?

Jos olet kääntymässä raitiovaunukiskojen yli, sinun tulee väistää myös takaa eli omasta tulosuunnastasi lähestyvää raitiovaunua. Myös edestä lähestyvää raitiovaunua pitää väistää, kun se kääntyy tulosuunnastaan katsottuna vasemmalle eli eteesi, vaikka itse olisit jatkamassa suoraan.

Saako raitiovaunun kiskoille ryhmittyä?

Saako raitiovaunukaistalle ryhmittyä? Ei saa. Jos raitiovaunukaista on osoitettu liikennemerkillä myös takseille, raitiovaunukaistaa saisi käyttää raitiovaunun lisäksi taksilla, hälytysajoneuvolla, poliisin virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla ja lisäkilvessä erikseen ilmoitetulla muulla ajoneuvolla.

Saako raitiovaunu kaistalla ajaa?

Raitiovaunukaistan käyttö voidaan lisäkilvellä sallia mille ajoneuvoryhmälle tahansa. Ryhmittymiseen raitiovaunukaistaa saavat käyttää vain siellä sallitusti ajavat. Tämä sääntö on täysin erilainen kuin linja-autokaistaa koskeva.

See also:  Mitä Tapahtuu Jos Aurinko Räjähtää?

Saako raitiovaunun ohittaa?

Raitiovaunu on ohitettava oikealta. Sen saa kuitenkin ohittaa vasemmalta, missä kiskojen sijainti sitä edellyttää, jos se voi tapahtua vaaratta ja haitatta. Yksisuuntaisella ajoradalla raitiovaunun saa muutenkin ohittaa vasemmalta, jos liikenneolosuhteet sen sallivat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.