Mitä Oikeuksia Ja Velvollisuuksia On Vuokralaisella?

Vuokralaisella on oikeus asua ja elää asunnossa. Jos asunnossa ei voi asua, vuokralaisella on oikeus saada korvauksia tai purkaa sopimus. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa, että sopimus loppuu heti. Vuokralaisella on oikeus käyttää talon yhteisiä tiloja, kuten saunaa ja pyykkihuonetta.

Mistä saa vuokrasopimus lomakkeita?

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n lomakkeet löytyvät sähköisenä osoitteesta www.sopimuslomake.net. Palvelusta löytyvät niin vuokrasopimukset, alivuokrasopimukset, irtisanomisilmoitukset kuin huoneiston tarkistuslistat. Kaikki lomakkeet ovat alan ammattilaisten laatimia ja hyväksymiä. Lomakkeet saa palvelusta heti käyttöön.

Mitä asioita vuokrasopimuksessa on?

Asunnon vuokrasopimus tehdään kirjallisena ja siitä tulee käydä ilmi vuokrasuhteen kesto, vuokran määrä ja muut mahdolliset maksut, kuten vesimaksu. Lisäksi vuokrasopimuksesta on selvittävä vuokranmaksutapa ja -päivä, mahdollinen vuokravakuus ja tieto siitä milloin vuokran määrä tarkistetaan.

Mitä velvollisuuksia on vuokranantajalla?

Vuokranantajan on pidettä huoneisto asuttavassa kunnossa. Vuokralainen tekee vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen asuinhuoneistosta ”siinä kunnossa, kuin se vuokrasopimuksen tekohetkellä on”. Jos asunto on erityisen hyvin kalustettu ja varusteltu, pitää tämän tason säilyä vuokralaisella koko vuokrasuhteen ajan.

Mikä on muuttopäivä?

Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Jos siis sopimuksen päättymispäivä on perjantai, on muuttopäivä maanantai. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, muuttopäivä on tiistai. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi.

Miksi vuokraa korotetaan?

Vuokrasuhteen kestäessä vuokran tarkistaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi kiinteistökustannusten nousun tai remonttikulujen vuoksi. Vuokranantaja ei voi korottaa vuokraa vain ilmoittamalla asiasta yksipuolisesti vuokralaiselle, ellei vuokrankorotuksen perusteesta ole sovittu vuokrasopimuksessa.

Mikä on Vuokrantarkistusilmoitus?

Mikäli vuokran määrä on muuttunut vuokrasopimuksen jälkeen, vuokranantaja on toimittanut vuokrantarkistusilmoituksen. Siitä selviää tämän hetkinen vuokran määrä. Mikäli vuokra on muuttunut eikä ilmoitusta ole enää tallella, voit pyytää vuokranantajalta todistuksen vuokran tämän hetkisestä määrästä.

See also:  Mitä Tehdä Kun On Tylsää Kaverin Kanssa?

Mikä on vuokrasopimus?

Sopimus on kaksipuolisesti velvoittava, koska vuokranantaja luovuttaa käyttöoikeuden ja vuokralainen maksaa korvauksen saamastaan oikeudesta. Vuokra tarkoittaa myös vuokralaisen maksamaa vastiketta eli vuokramaksua. Vuokrasopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai sovitun ajan, jollei toisin ole säädetty.

Mikä on toistaiseksi oleva vuokrasopimus?

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu, kunnes vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen. Jos et tiedä etukäteen, kuinka kauan aiot asua asunnossa, tällainen sopimus on hyvä vaihtoehto. Määräaikainen vuokrasopimus tarkoittaa, että vuokranantaja ja vuokralainen sopivat heti aluksi, milloin sopimus päättyy.

Pitääkö vuokranantajalla olla kotivakuutus?

Kotivakuutuksen vaatiminen vuokralaiselta on yksi keinoista, joilla vuokranantaja voi varautua lisäkustannuksia aiheuttaviin riskeihin. Mikäli vuokralaisella ei vahinkotilanteessa ole voimassa olevaa vakuutusta, on hänen maksettava syntyneet kulut itse.

Kannattaako omakotitaloa vuokrata?

Kannattavaa omakotitalon vuokraaminen on siinäkin tapauksessa, että talo ei mene kaupaksi. Tällöin myyntiin voi ottaa hetkellisen aikalisän se sijaan, että pitää taloa tyhjillään. Omakotitalon vuokraamisesta ei sinällään tule kuluja vuokranantajalle – kiinteistövero on maksettava, olipa talo vuokrattuna tai tyhjillään.

Mikä kuuluu vuokranantajalle?

Vuokranantaja vastaa yleisesti ottaen asunnon kunnosta ja sen kunnossapidosta. Jos esimerkiksi asunnon varustukseen kuuluva kodinkone, kuten jääkaappi tai hella rikkoontuu muista kuin vuokralaisesta johtuvista syistä, kuuluu korjaus tai uuden laitteen hankkiminen vuokranantajalle.

Milloin vuokra-asunnon pitää olla tyhjä?

Jos muuttopäivästä ei vuokrasopimuksessa ole sovittu toisin, on vuokralaisen muuttopäivä lain mukaan vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä ja vasta muuttopäivää seuraavana päivänä vuokralaisen on jätettävä koko huoneisto tyhjänä ja siivottuna vuokranantajan hallintaan ja luovutettava avaimet.

Milloin takuuvuokraa ei palauteta?

Muista ilmoittaa vakuuden pidättämisestä

Vakuutta tai sen osaa ei tarvitse palauttaa, jos vuokralaisella on vuokrasuhteeseen liittyviä velvoitteita täyttämättä. Näin on esimerkiksi silloin, jos vuokraa on jäänyt maksamatta tai huoneistolle on aiheutettu vuokrasuhteen aikana vahinkoa.

See also:  Miten Saada Kuukautiset Loppumaan Nopeammin?

Milloin vuokrasopimus päättyy?

Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, ellei toisin ole sovittu. Jos sopimus sanotaan irti esimerkiksi 9. kesäkuuta, sopimus päättyy heinäkuun lopussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.