Mitä Sääntöjä Liittyy Kuvien Julkaisemiseen Internetissä?

Kuvan julkaiseminen ei saa loukata henkilön kunniaa tai yksityisyyttä. Valokuva katsotaan henkilötiedoksi. Henkilötietoja ei saa esimerkiksi julkaista netissä ilman henkilön lupaa. Mikäli valokuvassa on tunnistettavissa henkilöitä, hyvä perussääntö on pyytää kuvaus- ja julkaisulupa.

Mikä on lisenssi kuvissa?

Näissäkin kuvissa on hyvän tavan mukaista mainita tekijän nimi, vaikka lisenssi ei sitä vaadikaan. Kuva voi olla varustettu joko yhdellä tai useammalla lisenssillä. Lisenssi ilmaistaan sekä symbolilla että kirjainlyhenteellä.

Miten voit käyttää kuvia netissä?

Netistä löytyy huikea määrä kuvia, joita voit tietyin ehdoin käyttää. Kun tunnet nämä periaatteet, voit käyttää kuvia, jotka niiden tekijä on määritellyt vapaasti käytettäviksi. Meiltä on toivottu artikkelia, joka käsittelee kuvien vapaata jakamista ja käyttöä.

Miten käyttää SA-lisensoitua kuvaa?

SA -lisensoitua kuvaa voit käyttää vain samojen käyttöehtojen mukaisesti joilla se on julkaistu. Esimerkiksi jos kuvan omistaja jakaa kuvan sekä BY että SA -oikeuksilla, et voi jakaa muokkaamaasi kuvaa esimerkiksi ND-oikeuksilla. Toisin sanoen et voi edes tiukentaa kuvan käyttöoikeuksia. CC-lisenssejä on monenlaisia.

Mitä ei saa julkaista netissä?

Kuvan julkaiseminen ei saa loukata henkilön yksityisyyttä tai kunniaa. Henkilötietoja ei saa julkaista netissä ilman henkilön lupaa ja valokuva katsotaan henkilötietolain tarkoittamaksi henkilötiedoksi. Kuvaus- ja julkaisuluvan voi pyytää kuvattavilta suullisesti. Alaikäisten kohdalla asiaa on kysyttävä huoltajilta.

Saako taloista ottaa kuvia?

Älä kuvaa ilman lupaa ihmisiä tai koteja.

On tärkeää muistaa, että toisia ihmisiä ei saa kuvata ilman lupaa. Ei myöskään toisten pihoja ja asumuksia saa kuvata. Jos kuvaa esimerkiksi toisten talon pihaa tai toisia ihmisiä salaa, voidaan sitä kutsua salakatseluksi tai kotirauhan rikkomiseksi.

Miten valokuvat on suojattu tekijänoikeudellisesti?

Lähtökohtaisesti kaikki valokuvat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle. Valokuvan julkaiseminen ja tallentaminen esimerkiksi omalle www-sivulle tai koulun intranetiin edellyttää siis kuvan ottajan luvan.

See also:  Mitä Paaston Aikana Saa Syödä?

Saako julkisella paikalla otetun kuvan julkaista?

Pähkinänkuoressa: Julkisella paikalla saat kuvata ja kuvat julkaista asiallisessa yhteydessä. Kotirauhaa ja yksityisyyden suojaa pitää aina kunnioittaa. Jos vain mahdollista, kannattaa kysyä kuvattavalta aina kuvaus- ja julkaisulupa.

Saako konserteissa kuvata?

Satoja keikkoja ja tapahtumia vuosittain järjestävän Live Nation Finland -yrityksen tiedottaja Maritta Kettunen kertoo, että pääsääntöisesti kuvaaminen on heidän tapahtumissaan sallittua. – Omaan käyttöön voi keikoilla kuvata pokkarikameralla ja kännykkäkameralla. Se on meidän yleissääntö, hän linjaa.

Missä saa kuvata ja missä ei?

Julkisella paikalla saa aina kuvata

Kuvaaminen on siis sallittua esimerkiksi juna ja linja-autoasemalla sekä lentoasemien yleisölle avoimilla alueilla, kadulla, puistoissa, kauppakeskusten yleisillä alueilla, kirjastoissa ja vastaavissa yleisölle avoimissa julkisen palvelun laitoksissa.

Saako tuntemattomia kuvata?

Julkisella paikalla kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. Kuvaaminen ei myöskään edellytä lupaa. Julkiasia paikkoja ovat esimerkiksi rautatieasemat, torit ja puistot. Kuvaaminen on kuitenkin rajoitettua kotirauhan tai julkisrauhan suojaamissa paikoissa.

Mitä saa kuvata ja julkaista?

Kuvan julkaisemisella ei saa loukata henkilön yksityisyyttä tai kunniaa. Julkisuuden henkilöt nauttivat hieman kapeammasta yksityisyydestä kuin muut. Nyrkkisääntönä julkaisemiseen: julkisessa tilassa otetut yleiskuvat ilman selkeätä kohdetta sekä kuvat ilman ihmistä ovat aiheita, joita voi julkaista.

Miten valokuvia suojataan tekijänoikeuslaissa?

Alle teostason jääviä valokuvia on myös haluttu suojata, joten tekijänoikeuslaki suojaa jokaista valokuvaa vähintään lähioikeudella. Valokuvan ottajalla on yksinoikeus määrätä alkuperäisestä tai muutetusta valokuvasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 a §).

Saako kuvaa muokata?

Kuvaa voi siis ‘lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa’.

Saako kirjasta ottaa kuvan nettiin?

On myös muistettava, että jos valokuvaan on vangittu kuvataideteos esimerkiksi taidenäyttelyssä, se saa suojaa alkuperäisen teoksen mukaan, ei valokuvana eli toisen teoksen valokuvaaminen ei anna valokuvaajalle mitään oikeuksia. Edellä sanotusta seuraa, että varsin harvat kuvat ovat varmuudella vapaasti jaettavissa.

See also:  Miksi Sota Juuttui Länsirintamalla Asemasodaksi?

Saako valvontakameran kuvaa julkaista?

Valvontakameran kuvassa on kyse henkilötietolain suojaamasta henkilötiedosta, mikäli henkilö on kuvasta tunnistettavissa. Tällaista tietoa ei saa julkaista ilman kyseisen henkilön suostumusta.

Saako toisen kuvaa käyttää?

Se, että toinen henkilö julkaisee toisen henkilön ottaman kuvan omanaan sosiaalisessa mediassa, ei todennäköisesti ole tekijänoikeusrikos. Sen sijaan teolla loukataan kuvan ottajan tekijänoikeutta ja tästä luvattomasta käytöstä käyttäjä on velvollinen suorittamaan tekijänoikeuden haltijalle kohtuullisen korvauksen.

Saako toisen kotia kuvata?

Kuvaamisessa ratkaisee se, mitä kuvataan. Yhteistä pihaa ja siellä olevaa omaa autoa saa kuvata. Toisten asuntoja ei saa kuvata ilman suostumusta. – Taloyhtiö ei voi puuttua pihan kuvaamiseen, koska se ei ole lainvastaista.

Leave a Reply

Your email address will not be published.