Mitä Tarkoittaa A Jääkiekkoilijan Paidassa?

Jääkiekossa varakapteenilla on rintamuksessaan vasemmalla A-kirjain, joka tulee englannin kielen sanoista alternate captain. Joskus varakapteenista käytetään myös virallisesta poikkeavaa englanninkielistä nimitystä assistant captain.

Miten kapteeni valitaan?

Pelaajat valitsevat yleensä keskuudestaan henkilön, jota he arvostavat sekä pelikentällä että sen ulkopuolella. Tapoja kapteenin valintaan on erilaisia. Kapteenin voi valita valmentaja yksin tai valintaan voidaan ottaa mukaan pelaajat. – Ehkä yleisin tapa on, että joukkue valitsee kapteenin keskuudestaan.

Kuka valitsee joukkueen kapteenin?

Kapteenin valinta

Kapteenin valitsee joukkueen johto; jotkut joukkueet järjestävät äänestyksen pelaajiensa keskuudessa kapteenin nimittämiseksi.

Mitä kapteeni tekee?

Suomen puolustusvoimissa arvoa käytetään maa- ja ilmavoimissa, merivoimissa vastaava arvo on kapteeniluutnantti. Suomessa kapteeni toimii rauhan aikana useimmiten perusyksikön päällikkönä tai esikuntatehtävissä, sodan aikana pataljoonan komentajana. Kapteeni on englanniksi captain.

Montako Everstiä Suomessa?

Noin joka kolmas everstiluutnantti kohoaa everstiksi ja joka kolmas eversti kenraalikuntaan. Everstiluutnantteja on nyt 300, everstejä tai kommodoreja 105 ja kenraaleja 35.

Miten päästä Kersantiksi?

Reservissä kersantiksi voidaan ylentää vähintään kymmenen päivää kertausharjoituksissa palvellut alikersantti, joka on käynyt aliupseerikurssin.

Miten ylentyä armeijassa?

Palvelus Puolustusvoimissa, rauhanturvaajatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä voidaan ottaa ylennyksissä huomioon. Asevelvollinen voidaan ylentää, kun edellisestä ylennyksestä on kulunut vähintään 4 – 7 vuotta. Vaadittava vähimmäisaika määräytyy sotilasarvon mukaan. Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia!

Leave a Reply

Your email address will not be published.