Mitä Tarkoittaa Ld50-Arvo?

Käyttöturvallisuustiedotteessa on ilmoitettu LD50-arvo, joka kuvaa aineen myrkyllisyyttä. Mitä pienempi LD50-arvo on, sitä myrkyllisempi kemikaali on. LD50-arvo tarkoittaa sellaista määrää kemikaalia, joka kerta-annoksena tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana.

Wat betekent de LD50 waarde?

LD50 is een waarde voor de acute toxiciteit van een stof opgenomen langs de mond, waarbij het waargenomen effect het overlijden van 50 % van de proefdieren (veelal muizen, ratten of konijnen) betreft.

Wat betekent LD50 40?

De letale-dosismediaan afgekort LD50 of LD50 (van median Lethal Dose for 50% of subjects) is de hoeveelheid van een stof die bij 50% van een populatie tot de dood leidt.

Wat is een letale dosis?

Wat is de betekenis van letale dosis (LD)?

de minimumhoeveelheid van een stof of straling die de dood kan teweegbrengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.