Mitä Tarkoittaa Tr-Mittaus?

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne ”TR” tulee sanasta talonrakennus. Maa- ja vesirakentamisessa käytössä on MVR-mittari.

Mitä tarkoittaa MVR?

MVR-mittauksen lyhenne ‘MVR’ tarkoittaa maa- ja vesirakentamista. MVR-mittauksella havainnoidaan sekä arvioidaan maa- ja vesirakennustyömaiden työturvallisuutta.

Miksi TR mittari on kehitetty?

TR-mittari kehitettiin Työterveyslaitoksen Tuttava-menetelmän hyvien käytäntöjen ja kokemusten pohjalta ja sitä testattiin ensin laajasti. Mittarin perusta luotiin työpajoissa yhteistyössä rakennustyömaiden ja työsuojelutarkastajien kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.