Mitä Tehdä Kun Jää Työttömäksi?

Kun jäät työttömäksi

  1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänäsi.
  2. Hae työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassastasi, kun olet ollut kaksi viikkoa työttömänä tai lomautettuna.

Miten toimia työttömäksi jäätyäsi?

Työttömäksi jääminen on monelle pysäyttävä hetki, mutta sen voi kääntää myös mahdollisuudeksi. Lue, miten toimia työttömäksi jäätyäsi.

Miten ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi?

Työttömäksi työnhakijaksi tulee ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työnhakijaksi voit ilmoittautua TE-palvelun verkkosivuilla, käymällä TE-toimistossa tai puhelimitse.

Miten voit maksaa työttömyysetuutta?

Kela maksaa työttömyysetuutta työttömyysajan ilmoituksesi perusteella. Jos olet työkyvytön Jos sairastut työttömänä, voit jäädä sairauslomalle. Työkyvyttömälle on tarjolla myös muita tukia. Kun ikää tulee Ikääntyvällä työttömällä voi olla mahdollisuus mm. työttömyysturvan lisäpäiviin. Työttömän maahanmuuttajan tuet

Kuinka tehdä työttömyyshakemuksen?

Palvelu neuvoo ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä sekä tarvittavien liitteiden lisäämisessä. Kun merkitset hakemukseen ensimmäisen työttömyyspäivän, OmaYTK ehdottaa hakemusjaksoa kahden viikon päähän sunnuntaihin. Noudata OmaYTK:n ehdottamaa hakujaksoa.

Mihin työtön ilmoittautuu?

Voit ilmoittautua työttömäksi Oma asiointi – palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Voit myös ilmoittautua puhelimitse, jos olet aiemmin ollut meillä asiakkaana. Työnhaun käynnistäminen Oma asioinnin kautta on kolmivaiheinen. Tarkistathan, että kaikki kolme vaihetta on tehty – vasta silloin työnhakusi jää voimaan.

Onko työttömän pakko ottaa työ vastaan?

Työstä voi kieltäytyä menettämättä tukia

Kolmen kuukauden ammattitaitosuoja tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi opettajan ei tarvitse kolmeen kuukauteen työttömyyden alkamisesta ottaa muita kuin opettajan töitä vastaan. Osa-aikatyötä taas ei tarvitse ottaa vastaan, jos tulo jää alle työttömyysturvan.

Mistä työttömyys alkaa?

Työttömyysetuuden alkaminen

Oikeutesi työttömyysetuuteen alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Myös omavastuuaika – eli aika, jolta ei makseta työttömyysetuutta alkaa vasta, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

See also:  Miksi Auto Pitää Sammuttaa Tankatessa?

Onko pakko ilmoittautua työttömäksi?

Muista, että kun nostat työttömyysetuutta, sinulla on velvollisuus pysyä työnhaussa aktiivisena ja ottaa vastaan sinulle tarjottua työtä ja koulutusta. Kun TE-toimiston kanssa asioi ajallaan ja määrätyllä tavalla, pysyy työnhaku varmasti voimassa.

Mitä on työttömyys?

Työttömyys tarkoittaa kansantaloustieteessä ilmiötä, jossa osa työvoimasta on vailla työtä. Työttömyys on nykyisen länsimaisen teollisuusyhteiskunnan piirre ja työttömyydellä tarkoitetaan perinteisesti nimenomaan palkka- eli ansiotyön puutetta.

Mitä tarkoittaa työtön?

Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla (ei ollut palkkatyössä tai tehnyt työtä yrittäjänä), on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa.

Mistä syystä voi kieltäytyä tarjotusta työstä?

Kun tiedät, ettet voi ottaa tarjottua tehtävää vastaan, ole kohtelias, mutta rehellinen. Älä selittele tai pehmennä puheitasi, sillä silloin sinut on helpompi jyrätä. Kerro suoraan, miksi et voi ottaa tehtävää hoitaaksesi. Jos harkitset tehtävän vastaanottamista, muista, että se kiilaa usein työstämäsi asian edelle.

Tuleeko karenssi jos kieltäytyy työstä?

Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työstä, johon sinut on valittu, tai työsopimus kariutuu oman menettelysi takia, karenssi on 90 päivää. Jos kieltäydyt TE-toimiston sinulle tarjoamasta tai muuten sinulle tarjotusta työstä, karenssi on 60 päivää.

Voiko Osa-aika työstä kieltäytyä?

Työnhakijalla on oikeus kieltäytyä osa-aikatyöstä vain, jos palkka yhdessä sovitellun työttömyysetuuden kanssa vähennettynä työsuhteesta aiheutuvilla kustannuksilla jäisi pienemmiksi kuin täysi työttömyysetuus.

Miten voi todistaa olevansa työtön?

Löydät tulostusnapin palveluun kirjauduttuasi Asioinnin tilanne -laatikosta. Tulostetta voit käyttää todisteena siitä, että olet työnhakijana TE-toimistossa. Todistusta voi pyytää esimerkiksi sosiaalitoimi tai sellaiset tahot, jotka tarjoavat työttömille työnhakijoille alennusta palveluistaan.

Paljonko Kela maksaa peruspäivärahaa työttömälle työnhakijalle kuukaudessa?

Kelan maksama työttömyysetuus on 34,50 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

See also:  Miksi Ääni Ei Kulje Tyhjiössä?

Miten yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jos päätoiminen työskentelysi yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulosi ovat pienentyneet. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Milloin pitää ilmoittautua työttömäksi?

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Voit ilmoittautua myös ennen kuin työttömyys tai lomautus alkaa. Voit ilmoittautua työttömyyden tai lomautuksen alkamisen jälkeenkin. Huomioithan, että työttömyysetuutta voit kuitenkin saada vasta aikaisintaan ilmoittautumispäivästä alkaen.

Voiko työtön saada sairauspäivärahaa?

Jos olet työtön työnhakija, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan omavastuuajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa. Toimita työkyvyttömyydestäsi lääkärintodistus Kelaan ja ilmoita sairastumisestasi työ- ja elinkeinotoimistoon. Merkitse sairauspäivät myös työttömyysajan ilmoitukseen.

Mitä palveluja TE-toimisto tarjoaa?

Työnhakuun liittyvien palveluiden lisäksi TE-toimistosta saa ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyvää ohjausta. Lisäksi sitä kautta järjestetään työvoimakoulutusta. TE-toimisto antaa päätöksen myös omaehtoisen opiskelun tukemisesta. TE-toimisto auttaa tarvittaessa myös vuorotteluvapaan järjestelyissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.