Mitä Voi Laittaa Yrityksen Kuluihin?

Mitä voi laittaa yrityksen kuluihin? Yrityksen vähennettäviä kuluja ovat pääsääntöisesti ne elinkeinotoiminnan menot, jotka liittyvät tulon hankintaan ja säilyttämiseen. Ennen kuin mennään itse asiaan, muistutetaan yhdestä tärkeästä asiasta: sinun tulee pitää tallessa tositteet kuluista, jotka olet vähentänyt verotuksessa.
Yleisimmät vähennyskelpoiset menot

 • Perustamiskulut.
 • Työkalut, laitteet ja tarvikkeet.
 • Edustuskulut (50%), markkinointikulut ja neuvottelukulut.
 • YEL-vakuutus ja muut vakuutukset.
 • Työmatkakulut.
 • Työhuonevähennys.
 • Työterveyshuolto.
 • Palkka- ja henkilöstökulut.
 • Voiko sairauskuluja vähentää verotuksessa?

  Sairauskuluja ei voi vähentää verotuksessa. Säilytä kuitit sairauskuluista itselläsi.

  Miten yritystä verotetaan?

  Liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan kokonaan yrittäjän tulona. Osakeyhtiö ja osuuskunta maksavat taas tuloveroa 20 % verotettavasta tulostaan. Se, mikä vaikuttaa tämän veron suuruuteen, on yrityksesi tekemä voitto eli tulos.

  Mitä verotukseen?

  Voit saada verotuksessa erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät veron määrää. Osan vähennyksistä teemme automaattisesti, mutta osa sinun täytyy ilmoittaa itse.

  Voit tehdä seuraavia vähennyksiä:

  Lisätietoa vähennyksestä Omavastuu vuonna 2021 Enimmäismäärä vuonna 2021
  Matkakulut 750 euroa 7 000 euroa

  Kuka saa Invalidivähennyksen?

  Invalidivähennykseen on oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Täyden vähennyksen saa henkilö, jonka haitta-aste on 100 prosenttia.

  Mitä vähennyksiä voit tehdä Veroehdotukseen?

  Vähennykset

 • Kotitalousvähennys. Katso, millaisesta työstä voit saada vähennyksen ja miten ilmoitat sen.
 • Matkakulut. Voit vähentää verotuksessa matkakulut, jotka liittyvät työssä käymiseen ja töiden tekemiseen.
 • Elatusvelvollisuusvähennys.
 • Lahjoitusvähennys.
 • Asuntolainan korkovähennys.
 • Paljonko saa tienata ilman yritystä?

  Liiketoimintaa pidetään vähäisenä, jos yrityksesi liikevaihto tilikaudessa (12 kk) on enintään 15 000 euroa. Tämä raja koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. (Vuonna 2020 liikevaihdon raja oli enintään 10 000 euroa.) Jos liikevaihto ylittää rajan, yrityksen pitää rekisteröityä alv-rekisteriin.

  See also:  Miksi Muslimit Eivät Syö Sianlihaa?

  Miten kunnallisveroa maksetaan?

  Kunnallisvero on Suomessa tulovero, joka peritään verovelvollisen ansiotuloista. Verovelvollinen maksaa kunnallisveroa sille kunnalle, joka on ollut hänen kotikuntansa verovuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä. Kunnallisvero vaihtelee kunnittain. Vuonna 2021 kunnallisveroprosentti vaihtelee välillä 16,50–23,50.

  Mistä summasta pitää maksaa veroa?

  Valtaosa heistä, jotka eivät maksa tuloveroa, on pienituloisia, Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen kertoo. Tällä hetkellä Yle-veroa täytyy maksaa, jos vuositulot ylittävät tulonhankkimisvähennysten, kuten matkakulujen jälkeen 14 000 euroa.

  Mitä maksuja toiminimellä on?

  Toiminimi yrittäjällä on vain yksi pakollinen vakuutus: YEL (Yrittäjän eläkelaki) eli yrittäjän eläkevakuutus. Toiminimi yrittäjä voi ottaa muitakin vapaaehtoisia vakuutuksia, esim. vastuuvakuutus tai tapaturmavakuutus.

  Voiko hieronnan vähentää verotuksessa?

  Normaali hierontakäynti ei ole yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen työterveyshuollon kulu, vaan se luetaan yksityiseksi elantomenoksi, vaikka työ olisi fyysistä ja säännöllinen hieronta parantaisi työkykyä.

  Mitä kaikkea voi laittaa Kotitalousvähennyksiin?

  Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi näitä töitä kotiisi: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset. Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi.

  Mitä kaikkea vähennyksiin?

  Tärkeimmät palkansaajaa koskevat verovähennykset ovat matkakulu-, kotitalous- ja tulonhankkimisvähennys. Nämäkin mahdollisuudet jäävät yllättävän monelta käyttämättä. – Aina voi käydä lipsahduksia. Yksi tyypillinen vähennys, mikä saattaa unohtua, on matkakuluvähennys.

  Mitä opiskelija voi laittaa verotukseen?

  Jos olet opiskelija, et voi vähentää matkakuluja kodin ja opiskelupaikan välisistä matkoista. Saat vähentää matkakuluja vain silloin, kun ne liittyvät työskentelyyn. Matkakulut kodin ja työpaikan välisistä matkoista saat vähentää, jos ne aiheutuvat esimerkiksi kesätöistä tai työskentelystä opintojen ohessa.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.