Miten Kuntalainen Voi Vaikuttaa Kunnan Asioihin?

Kun haluat osallistua kunnan päätöksentekoon, asetu ehdokkaaksi kuntavaaleissa. Kuntapäättäjiin voit vaikuttaa esimerkiksi erilaisissa kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä ja yhteisöissä toimimalla, tai olla heihin suoraan yhteydessä eri kanavien kautta.

Miten vaikuttaa asioihin?

Asioihin voi vaikuttaa myös liittymällä järjestöihin tai yhdistyksiin, jotka ajavat itselle tärkeitä asioita. Sellaisia voivat olla lasten ja nuorten asiat, eläinten oikeudet tai vaikkapa omaan harrastukseen tai ammattiin liittyvä järjestö. Monet kuuluvat esimerkiksi ammattiyhdistykseen.

Onko äänestäminen ainoa keino vaikuttaa asioihin?

Yksi keino on äänestäminen. Se ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla asioihin voi yrittää vaikuttaa. Esimerkiksi osallistuminen julkiseen keskusteluun, oman blogin perustaminen tai ryhmäksi järjestäytyminen ovat keinoja tuoda näkemyksiään julki. Perustuslaki turvaa suomalaiselle oikeuden tehdä aloitteen lain säätämiseksi.

Miten vaikuttaa kansalaisvaikuttamisella?

Vaikuttaa voi monin eri tavoin. Kansalaisvaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla kansalaiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia asioita. Yksi keino on äänestäminen. Se ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla asioihin voi yrittää vaikuttaa. Esimerkiksi osallistuminen julkiseen keskusteluun,

Millä eri tavoilla kuntalainen voi vaikuttaa kotikuntansa asioihin?

Tavallinen kuntalainen voi siis vaikuttaa kaavaan seuraamalla kunnan kaavoitustyötä lehdistä, kunnan verkkosivuilta tai kunnan ilmoitustauluilta. Yksittäinen henkilö voi tehdä ehdotuksia ja muistutuksia, mutta usein vaikutus voi olla voimakkaampi, jos niitä laativat yhteisöt tai yhdistykset.

Miten nuoret voivat vaikuttaa yhteiskunnassa?

Jokainen ikävaatimukset täyttävä nuori voi asettua ehdolle kotikuntansa nuorisovaltuustoon ja äänestää nuorisovaltuustovaaleissa. Nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita ja esityksiä kunnan- tai kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Se voi myös antaa lausuntoja kunnassa valmisteilla olevista asioista.

Millä tavoin sinä voit vaikuttaa kotikuntasi asioihin?

Esimerkiksi osallistuminen julkiseen keskusteluun, oman blogin perustaminen tai ryhmäksi järjestäytyminen ovat keinoja tuoda näkemyksiään julki. Perustuslaki turvaa suomalaiselle oikeuden tehdä aloitteen lain säätämiseksi. Tätä varten on kerättävä 50 000 allekirjoitusta aloitteen taakse kuuden kuukauden kuluessa.

See also:  Miten Kynsiliiman Saa Pois Iholta?

Mihin voin itse vaikuttaa?

Omassa elämässämme on asioita, joihin emme mitenkään voi vaikuttaa. Lapsi ei voi vaikuttaa siihen, mihin hän syntyy, minkälaiset perintötekijät, perhe, suku ja ympäristö hänellä elämänsä alussa on. Kun ihminen kasvaa, lisääntyvät hänen mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä ja muuttaa sitä tarpeen mukaan.

Millä eri tavoilla voi vaikuttaa suoraan päättäjiin?

Osallistuvan demokratian keinoja on monia:

 • yhteydenotto päättäjiin ja viranhaltijoihin.
 • mielipidekirjoitus lehdessä
 • kampanja sosiaalisessa mediassa.
 • julkilausuma tai kannanotto paikallismediassa.
 • mielenosoitus.
 • boikotti.
 • lakko.
 • Mikä on vaikuttaminen?

  Vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä. Muuttuneet käsitykset voivat johtaa viestijän tavoittelemiin muutoksiin.

  Mitä ovat vaikuttamisen keinot?

  Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi:

 • aitous ja itsevarmuus.
 • tunteisiin vetoaminen.
 • toisiin ihmisiin, julkkiksiin tai asiantuntijoihin vetoaminen.
 • tarpeisiin tai hyötyyn vetoaminen.
 • myönteinen näkökulma.
 • kuulijoihin samastuminen (me-yhdessä, sinä-muoto)
 • puolitotuudet.
 • imartelu, kehuminen.
 • Mihin nuoret haluavat vaikuttaa?

  Nuorten vaikuttaminen painottuu hyvin vahvasti arkeen – vaikuttaminen kotona, kaveriporukassa ja koulussa on selvästi yleisintä ja myös kaikista tärkeintä. Sen sijaan vain harva nuori on pyrkinyt vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon omalla paikkakunnalla, valtakunnallisesti tai globaalisti.

  Miten tavallinen ihminen voi vaikuttaa netissä?

  Voimme vaikuttaa netissä julkaisemalla kirjoituksia, kuvia ja videoita, tykkäämällä muiden julkaisuista, jakamalla kampanjavideon tai vaikka allekirjoittamalla vetoomuksen. Verkkovaikuttamista voi tapahtua netissä oikeastaan missä vain, mutta sosiaalisen median rooli on suuri.

  Onko äänestäminen ainut demokraattinen kansalaisvaikuttamista?

  Äänestäminen on edustuksellisen demokratian oikeus vaikuttaa vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Lakko on yhteisellä päätöksellä sovittu töistä pois jääminen, jonka tarkoituksen on yleensä painostaa työnantajaa.

  Mitä on suora vaikuttaminen?

  Suora toiminta on aktivismia, jossa muutos pyritään saamaan aikaan muuttamalla asiaa suoraan omilla teoilla, sen sijasta, että vedottaisi auktoriteettejä muuttamaan asiaa (esimerkiksi vetoomuksin tai median avulla).

  See also:  Miksi Juuri Sinut Pitäisi Valita Tähän Työhön?

  Miten voin vaikuttaa tulevaisuuteen?

  Tulevaisuutta voi lähestyä monin eri tavoin. Skenaariot ja trendilistaukset ovat tyypillisiä tulevaisuuteen varautumisen menetelmiä. Niiden tarkoituksena on nykyhetkessä jo näkyvien kehityskulkujen tunnistaminen ja seurausten pohtiminen. Visiot ja tiekartat taas ovat olennainen osa tulevaisuuden suunnittelua.

  Miten kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa pitäisi edistää?

  Suomessa kansalaisten vaikuttamismah- dollisuudet on kirjattu perustuslakiin. Myös muu lainsäädäntö tukee kansalaisten vai- kuttamismahdollisuuksia, esimerkiksi kuntalakiin on kirjattu selvästi kuntien velvol- lisuus järjestää kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon.

  Mihin voin vaikuttaa Kehä?

  Vaikuttamisen kehä on mainio keino jäsentää omia vaikutusmahdollisuuksia erilaisiin asioihin. Kehän keskellä ovat ne asiat, joista voi itse päättää ja joihin omalla toiminnallaan voi vaikuttaa. Valitsemalla mihin konkreettiseen toimintaan tarttuu ja energiansa suuntaa – pääsee asioissa eteenpäin.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.