Kuntavaalit 2021 – kuntavaaliteemani

Minulle tärkeitä teemoja ovat

  • Maahanmuutto ja turvallisuus
  • Talouden pysyvä tasapaino
  • Jyväskyläläisten perustarpeiden turvaaminen jyväskyläläisten omistuksessa(sähkö, vesi)
  • Lapset ja nuoret
  • Luonto ja eläimet

Katson Suomen olevan ennen kaikkea suomalaisten edunvalvontakoneisto, ei globaali sosiaalitoimisto. Mikään tai kukaan muu ei ole kiinnostunut suomalaisten edusta paitsi me itse. Turvataan lapsillemme turvallinen tulevaisuus myös jatkossa.

Luonto ja eläinsuojelu ovat sydäntäni lähellä. Luonnonsuojelu ja eläinsuojelu liittyvät erottamattomasti isänmaallisuuteen ja kansallismielisyyteen. Toimin vuosina 2017-2019  kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n eli Kelsun puheenjohtajana.

Olen sitoutunut ehdokkaana ja mahdollisena ensi kauden valtuutettuna myös Perusjyväskyläläiset ry:n kuntavaaliohjelman asioiden edistämiseen. Ohjelma alla ja se myös löytyy täältä: https://www.psjyvaskyla.fi/kuntavaalit/

1. RIIPPUMATON, LAHJOMATON JA PUOLUEPOLIITTISESTA KIEROILUSTA, PUOLUEVALLASTA JA TODELLISTA VAIKUTTAMISTA SUITSIVASTA PUOLUE-ELIITISTÄ VAPAA PERUSJYVÄSKYLÄLÄISET.

• Hyvä veli verkostot, suhmurointi ja korruptio saadaan poistettua kuntapolitiikasta helpoiten

äänestämällä korruptoituneet puolueet ja puoluepoliitikot pois vallasta. Puoleet ja puoluepoliitikot
ajavat viime kädessä vain omaa etuaan.

• Puolueet ja puoluepoliitikot ovat kyvyttömiä toteuttamaan todellista vaikuttamista ja muutosta
asioihin. Jos saisi, sellainen olisi kaikkien näiden vuosikymmenien aikana nähty. Toisin on ja asiat
menevät vain huonompaa suuntaan, ellei asioihin tule muutosta. Todellisen muutoksen saa aikaan
vain kansalainen, jyväskyläläinen, Sinä itse!

• Puoluepolitiikan ulkopuolella toimiva Perusjyväskyläläiset ei ole puolue-eliitin käskynuorassa ja
meille ei sanella Helsingin puoluetoimistolta sitä, kuinka jyväskyläläisten hyväksi toimitaan.

• Perusjyväskyläläiset ei ole eturyhmien, firmojen, konsulttien tai henkilökohtaisen poliitisen uran
kliimaksia tavoittelevan puolue-eliitin juoksupoikia vaan ajattelevat riippumattomasti juuri
jyväskyläläisten etua. SINUN etua!

2. EI MONIKULTTUURISUUDELLE, KYLLÄ TURVALLISUUDELLE JA MAAHANMUUTOON LIITTYVÄT ASIAT HALLINTAAN

• Omien kansalaisten ja kaupunkilaisten syrjimiselle ja maahanmuuttajien paapomiselle on aika
laittaa piste. Tätä ei voida tehdä, jos päättäjiä suitsitaan eri tavoin, kuten puolueita ja puolueiden
jäseniä suitsitaan.
Täytyy muistaa, että puolueiden eliitillä on AINA omat pyrkimykset poliittisen uran suhteen ja
usein tämä tarkoittaa hallitushimoa ja ministeripestien unelmointia.
Tämän vuoksi myös maahanmuuttokriittiset puolueet alkavat suitsia jäseniään miellyttääkseen
muita puolueita päästäkseen hallitukseen. Tämä kostautuu liian lepsuna, juoksupoikamaisena ja
nöyristelevänä politiikan tekemisenä myös kuntatasolla.
Perusjyväskyläläisillä ei ole tätä ongelmaa, sillä emme ole sidoksissa puoluepoliittiseen koneistoon,
meillä ei ole puoluekuria, emmekä himoitse ministeripestejä. Olemme vain ja ainoastaan
jyväskyläläisen asialla ja vastaamme toimissamme suoraan äänestäjille ja vain äänestäjille! Tämä on
se vahvuus, mitä maahanmuuttokriittisillä puolueilla ja niiden ehdokkailla ei ole.
Puoluekoneistosta ja puoluevallasta riippumattomuus tekee meistä vahvoja isänmaallisia ja parhaita
ajamaan juuri Sinun etua.

• Jyväskylässä ei pidä tehdä niitä samoja virheitä maahanmuuttajien ja maahanmuuton suhteen,
kuin mitä esim. Ruotsin kaupungeissa on tehty. Huono, epärealistinen ja ideologiavetoinen
maahanmuuttopolitiikka heikentää Jyväskylän turvallisuutta ja taloutta.

• Kuntien on keskityttävä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.
Lapsiraiskaukset ja muu mm. maahanmuutosta johtuva turvallisuuden heikkeneminen on
lopetettava välittömästi. Jyväskylässä ei saa koskaan tapahtua sitä mitä Oulussa tapahtui lapsiin ja
nuoriin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa.

• Kuntien ei pidä lähteä mukaan pienten mutta äänekkäiden vähemmistöjen monikulttuurisuutta tai
haitallista maahanmuuttoa edistäviin toimiin. Vieraiden kulttuurien tukemisen sijaan pitää tukea
suomalaista kulttuuria. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluihin, eikä kirjastoista pidä tehdä
pikkumoskeijoita.

• Kuntien tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annettavat palvelut, kuten harkinnanvarainen
toimeentulotuki ja pakollista suuremmat terveyspalvelut. Maahanmuuttajien oman kielen ja
kulttuurin tukeminen on lopetettava, eikä Jyväskylän tule harjoittaa työnhaussa suomalaisia syrjiviä
käytänteitä, kuten nk. ”positiivista diskriminaatiota”, joka tarkoittaa käytännössä suomalaisten
syrjimistä maahanmuuttajien eduksi.

• Huonosti toimivan kotouttamisen sijaan Jyväskylän kaupungin tulee edistää maahanmuuttajien
paluumuuttoa, heti kun se vain on inhimillisistä syistä mahdollista.

• Jyväskylän tulee karsia pois kaikki haittamaahanmuuton vetovoimatekijät.

• Jyväskylän ei pidä ottaa kiintiöpakolaisia ennen kuin maahanmuuttopolitiikka on kunnossa
valtion tasolla. Jyväskylän kaupungin tulee myös vaatia valtiovallalta maahanmuuttopolitiikan
kiristämistä ehtona valtion kanssa tehtäville erilaisille maahanmuuttoon liittyville sopimuksille.
Jyväskylä on Suomen 7. suurin kaupunki ja Jyväskylällä, kuten muillakin suurilla kaupungeilla on
neuvotteluvaltaa valtioon nähden, jos sitä vain uskalletaan käyttää.
Perusjyväskyläläiset uskaltavat, koska meitä ei puoluepolitiikkaan sitoutumattomina jarruta
valtakunnan politiikan kieroilut, suhmuroinnit ja puolue-eliitin valtapyrkimykset ja ministerin
salkkuhimot.

3. SANANVAPAUS TURVAA DEMOKRATIAN

• Sananvapaus on ehdoton ja rajoittamaton! Perusjyväskyläläiset kannattavat suoraa puhetta ja
asioista puhumista niiden oikeilla sanoilla.

• Suomalaisten syyllistäminen rasismilla tai keskustelun vaientaminen ja sananvapauden
rajoittaminen vihapuheen torjunnan nimissä eivät ole asioita, joihin kuntien tulisi millään tavalla
osallistua.

4. JYVÄSKYLÄSSÄ ON LISÄTTÄVÄ PÄÄTÖKSENTEON AVOIMMUUTTA

• Tutkimusten mukaan ihmisten luottamus puolueisiin, poliitikkoihin ja kuntatason
päätöksentekoon on erittäin matalalla. Kaupunkilaiset on aktivoitava mukaan heitä koskeviin
hankkeisiin aina ideointi- sekä valmisteluvaiheista saakka. Jyväskyläläisen arvokasta mielipidettä,
ajatusta ja ääntä ei pidä väheksyä ja jättää kuulematta.

• Asioita ja päätöksenteon prosessia ei saa piilottaa kansalta vallankäytön hämyisiin kulisseihin ja
jyväskyläläisten tiedonsaamisen sekä erilaisten vastavuoroisten yhteyskanavien kaupunkilaisten ja
päättäjien välillä on kehityttävä paljon.

• Jyväskyläläiset eivät missään nimessä saa kokea, että yhteisiä asioita koskevat päätökset tehdään
salassa ja että kaupunkilaisilta pimitetään tietoa ja ettei heitä ei kuunnella. Kaupunkilaisilla tulee
olla todellinen ja matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa eri tavoin. Muutenkin
kuin vain äänestämällä neljän vuoden välein omaa ja puolue-eliitin etua ajavaa puoluepoliitikkoa.

5. TALOUS

• Ei veronkorotuksille! Veroprosentti on jo nyt tarpeeksi korkealla ja veronmaksajan kukkarolla
käyminen ei voi olla aina se tapa, millä taloutta paikataan. Ensin tulee suomalaisten ja
jyväskyläläisten palvelut. Toissijaisista, turhista ja vahingollisista menoista on leikattava, eikä
nostaa veroprosenttia.

• Kaupungin velkaantuminen on pysäytettävä! Velkaantumisen lisääminen mahtipontisilla
investoinneilla ja liian kunnianhimoisilla kulttuurihankkeilla saa riittää, kun samaan aikaan
kaupunkilaisten peruspalveluissa on puutteita.

• Raskaasti velkaantunut Jyväskylä ei ole riippumaton ja itsenäinen kaupunki. Jyväskylän
riippumattomuus ja itsenäisyys varmistavat myös lähidemokratian toteutumisen.

6. YRITTÄMINEN

• Kotimaisilla ja paikallisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus osallistua kunnan palveluiden
tuottamiseen. Tuottaja on valittava yksityisen ja julkisen välillä tapauskohtaisesti. Hyvän valinnan
määrittää järki ja jyväskyläläisten etu, eikä poliittinen ideologia.

7. PERUSTARPEET TURVATTAVA PITÄMÄLLÄ SÄHKÖ- JA VESI JYVÄSKYLÄLÄISTEN OMISTUKSESSA

• Sähkö- ja vesilaitosten kaltaiset välttämättömät palvelut on pidettävä yhteisesti omistettuina eikä
kunnan tule olla edistämässä yksityisten monopolien syntymistä.

8. IKÄYSTÄVÄLLINEN JYVÄSKYLÄ

• Perusjyväskyläläiset haluavat tehdä Jyväskylästä ikäystävällisen kaupungin. Jyväskylässä on
otettava väestön ikääntyminen huomioon palveluissa ja päätöksenteossa ja vahvistettava
ikääntyneiden osallisuutta.

• Aivan kuin muutkin kaupunkilaiset, ikääntyneet ihmiset on otettava vahvasti mukaan palveluiden
ja elinympäristön kehittämiseen. Ikääntyvien asioissa, ikääntyvät itse ovat parhaita asiantuntijoita.

• Jyväskylän vireys ja elinvoima hyötyy myös ikäystävällisyydestä, jos ikääntyneiden panos
vapaaehtoistyössä, yritysten palveluiden käyttäjinä ja kuluttajina otetaan järkevästi huomioon.

• Tuodakseen esille ikäystävällisyyttä Jyväskylän tulee liittyä WHO:n ikäystävällisten kuntien
verkostoon, mikä kiinnittää päätöksentekijöiden huomion vahvemmin väestön ikääntymiseen. (Age-
friendly cities and communities).

• SOTE-palvelut on tehtävä yhdenvertaisiksi. Ikäihmisille laadukkaiden Sote -palveluiden
varmistamiseksi on taattava tarvittava henkilökunta ja valvonta. Esimerkiksi nk. vanhusneuvola on
hyvä tapa järjestää vanhuspalvelulain edellyttämä neuvontapalvelu.

9. REALISMIA ILMASTOPOLITIIKKAAN

• Ilmastopolitiikkaan tarvitaan suhteellisuudentajua. Jyväskylän ei tule rasittaa talouttaan ja
kaupunkilaisten lompakkoa liian kunnianhimoisilla ilmastotavoitteilla.

10. LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

• Liikennerakentamista on tehtävä sujuvan liikkumisen näkökulmasta. Erilaisia raideinvestointeja ei
pidä ylikorostaa eikä autoilua tehdä hankalaksi perustuen ideologisiin lähtökohtiin.

• Kaikilla liikkumisen muodoilla tulee olla oma paikkansa. Tie on välttämätön osa kaupungin
perusrakennetta ja teiden ylläpitoa ei pidä kaupungin alueella vierittää asukkaiden itsensä
huolehdittavaksi, vaan tien kulkukelpoisena pitäminen niin kesällä kuin talvella kuuluu kunnan
perustehtäviin.

11. LUONTO JA ELÄIMET

• Suomen ja Jyväskylän luonto on meidän kaikkien yhteistä kansallisomaisuutta, josta on pidettävä
hyvää huolta niin luonnon itsensä vuoksi, mutta myös koska luonto on meille ihmisille
hyvinvoinnin lähde.

• Luontopolkujen ja muiden lähiluontokohteiden ylläpitoon tulee panostaa niin, että luontopolut
ym. ovat turvallisia ja käyttökelpoisia kaikille kaupunkilaisille

• Korkeatasoisen ja edistyksellisen eläinten suojelun saavuttaminen on osa sivistyneen
yhteiskunnan ja kehittyneen kaupungin toimintaa.

• Jyväskylän kaupungin tulee entistä enemmän tukea mm. eläinsuojeluyhdistyksiä heidän
arvokkaassa ja pyyteettömässä työssään eläinsuojelun saralla. Myös viranomaisyhteistyötä
eläinsuojelurikosten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi on lisättävä.

• Valvontaeläinlääkäreiden ja muiden eläinsuojeluviranomaisten määrä ja resurssit tulee pitää
sellaisella tasolla, ettei eläinrääkkäykseen puuttuminen ole kiinni liian vähäisestä henkilömäärästä.
Näin myöskään eläinlääkärit eivät kuormitu liikaa ja työssäjaksaminen paranee, samalla kun
sairaslomat vähenevät

• Kaupungin tulee aktiivisesti tiedottaa ja opastaa eri tavoin kaupunkilaisia vastuulliseen, eettiseen
ja lainmukaiseen toimintaan luonnossa sekä eläinten kanssa. Tällainen tulee huomioida myös esi- ja
kouluopetuksessa sekä harrastustoiminnassa.

12. STOPPI KIUSAAMISELLE JA KYLLÄ KOULURAUHALLE

• Stoppi kiusaamiselle! Nyt riittää pelkät puheet kiusaamiseen puuttumisesta, on tekojen aika.
Koulujen tulee olla turvallisia oppimispaikkoja. Kiusaamiseen tulee puuttua päättäväisesti, ja
kouluissa tapahtuvista rikoksista tulee tehdä aina rikosilmoitus. Ongelmaa ei enää saa lakaista
maton alle.

• Erityisoppilaiden laittaminen tavallisiin luokkiin ei ole se paras ratkaisu, mikäli ajatellaan
kokonaisetua. Niin lahjakkaita kuin vähemmän lahjakkaita tulee tukea, että he löytävät oman
paikkansa koulussa ja yhteiskunnassa.

• Erilaisten koulujen ulkopuolisten oppimispaikkojen, kuten kirjastojen rauhallisuudesta tulee pitää
huolta, jotta ne säilyvät viihtyisinä kaikille jyväskyläläisille.