Kiitos tuesta minua äänestäneille ja vaalityössä auttaneille sekä kannustaneille. On aivan selvä asia että ilman tukiryhmäläisiä ja teitä jotka autoitte, tällainen hyvä henkilökohtainen tulos ei olisi ollut mahdollinen!

458 ääntä, kolmanneksi eniten Jyväskylän perussuomalaisista, eli omanlaista jytkyä tuli! PS-kannatus näin muuten ei anna aihetta iloon, Jyväskylästäkin kolme paikkaa lähti…mutta tätä kovemmin pitää paiskia hommia.

Tämä ei ole minun voitto, tämä on meidän yhteisen linjan ja meidän voitto!

Jatketaan tästä. Yhdessä!

itonalrgaritay

Ei monikulttuurisuudelle

Jyväskylän ei pidä sisällyttää monikulttuurisia tavoitteita kuntaohjelmiinsa, vaan päinvastoin pyrkiä edistämään ja vaalimaan suomalaista kulttuuria. Laittomat maahanmuuttajat pois Jyväskylästä. Ei toimeentulotukea paperittomille.

Kunnan talouden tasapaino

Taloudellisten ratkaisujen tulee olla pitkän tähtäimen ratkaisuja. Tasapainoinen talous on hyvinvoivan kunnan edellytys. Näin ei tarvitse leikata ja asettaa kyseenalaiseksi esim. peruspalveluja. Uutta konserttisalia ei tule rakentaa ennen kuin peruspalvelut on turvattu jyväskyläläisille.

Luonto ja eläimet

Suomen luonto on suomalaisten yhteistä kansallisomaisuutta. Yhdessä meidän kannattaa vaalia ja suojella kaunista keskisuomalaista luontoa. Muutenkin eläinten suojelu on sivistynyttä ja kehittynyttä.

Lähiruokaa suosittava

Haluan uudistaa kunnallisen elintarvikkeiden hankinnan. Suomessa kunnat tarjoilevat yli 2 miljoona annosta päivässä. Jyväskylän ja muiden maakunnan kuntien kohdalla haluan että kaikki elintarvikkeet mitkä vain on mahdollista saada hankittaisiin lähiruokana ja paikallisina tuotteina. Tämä olisi merkittävä taloudellinen panostus keskisuomalaisille ruoantuottajille. Hankinnoissa hinta ei saa olla ainoa kriteeri, vaan on huomioitava myös työllisyyttä, elintarvikkeiden laatua(kuten puhtaus, alkuperä), huoltovarmuutta ja eläinten olosuhteita. On kaikinpuolin järkevää, että suositaan kotimaisia lähituottajia.

Nuorten asialla

Nuoret ja vapaa-aika

Nuorten kynnys liikunnan harrastamiseen ja aloittamiseen täytyy olla matala. Jyväskylän tulee tarjota helposti saavutettavia lähi- ja ulkoliikuntapaikkoja joihin nuorten on helppo tulla. Myös liikuntavuoroja varatessa lapset ja nuoret tulee ottaa tärkeänä ryhmänä huomioon.

Koulutus ja oppimisympäristö

Koulukiusaamiselle ehdoton EI! Koulukiusaamiseen on puututtava nykyistä voimakkaammin. Myös koulumatkalla ja verkossa tapahtuva koulukiusaaminen on tuomittava. Opettajien mahdollisuuksia puuttua koulukiusaamiseen on lisättävä.

Kunnan on kehitettävä ja luotava oppilaitoksia jotka ovat lähellä, laadukkaita ja viihtyisyydessään oppimista tukevia.

Nuorien työllistyminen

Kuntien tulee tukea nuorten kesätyöpaikkoja sekä myös työharjoitteluja ja koulutussopimuksen käyttöä yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Nuorille täytyy myös lisätä yrittäjyyskasvatusta ja kunnan tulee edesauttaa nuorten työllistymistä esimerkiksi erillisellä työsetelillä joka kattaa yritykselle palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia.


Mikäli haluat tukea, tässä tukitilini: FI2910403500492289