Miksi Elinikäinen Oppiminen On Tärkeää?

Elinikäisen oppimisen (Lifelong learning) ajatuksen mukaan ihminen oppii uusia asioita koko elämänkaarensa ajan niin formaalisti, non-formaalisti kuin informaalistikin. Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia.

Miksi on tärkeää oppia uutta koko elämän ajan?

Tunne osaamisen hallinnan menettämisestä vähentää työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyden tunnetta sekä lisää työuupumusta, joka vaikuttaa olevan kasvava ongelma työpaikoilla. Jatkuvalla oppimisella on siis vaikutusta ihmisten työssä jaksamiseen.

Millä eri tavoin voi oppia asioita?

Oppiminen voi tapahtua joko opiskelemalla, opettelemalla tai harjoittelemalla, tai kokemuksen, esimerkin tai ympäristön vaikutuksen kautta.

Mitä on jatkuva oppiminen?

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan ja sen toteutus jatkuu yli nykyisen hallituskauden. Uudistuksessa tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa, rahoitusta ja opintojen aikaista toimeentuloa.

Mitä aivoissa tapahtuu kun ihminen oppii uusia asioita?

Oppimista tapahtuu koko elämän ajan

Oppiminen saa aikaan aivoissa sen, että uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä muodostuu, ja olemassa olevat yhteydet vahvistuvat. Joka kerta, kun teemme toistoja tai palaamme asiaan uudestaan, nämä sama yhteydet vahvistuvat ja uusia syntyy.

Mitä erilaisia oppimistyylejä tiedät?

Oppimistyylejä

 • Oppimistyylejä kuvataan useilla eri tavoilla ja käsitteillä.
 • Auditiivinen: oppii ensisijaisesti kuuloaistin avulla.
 • Visuaalinen: oppii ensisijaisesti näköaistin avulla.
 • Kinesteettinen: oppii ensisijaisesti tuntoaistin avulla.
 • Taktiilinen: oppii ensisijaisesti liikkeen avulla.
 • Miksi ihminen on Oppimiskykyinen?

  Ihmisen ei tarvitse erikseen hankkia itselleen oppimiskykyä, vaan me kaikki synnymme maailmaan oppimiskyvyn omaavina. Muisti on oppimisen edellytys. Ihmiselle onkin kehittynyt erimuotoisia muisteja esimerkiksi astimuisti, työmuisti ja pitkäkestoinen muisti. Jokaisella muistilla on oppimisen kannalta oma tehtävänsä.

  Miten taitavaa oppimista voi kehittää?

  Olennaista tehokkaassa oppimisessa on tiedon ymmärtäminen, jäsentäminen ja kehittäminen. Näin opittuja asioita pystyy myös soveltamaan uusiin tilanteisiin. Aivot tallentavat tietoja järjestäytyneinä tietorakenteina. Irrallisille tiedoille ei aivoissamme ole sijaa – eikä niitä muisteta.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.