Miksi Kaikilla Halogeeneilla On Samankaltaiset Ominaisuudet?

Päästäkseen oktettiin halogeenit ovat halukkaita vastaanottamaan yhden elektronin, joten halogeenit reagoivat helposti muiden alkuaineiden kanssa. Koska atomin ulkoelektronien lukumäärä kertoo alkuaineen reaktiivisuudesta, niin saman pääryhmän alkuaineet ovat ominaisuuksiltaan samankaltaisia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.