Miksi Merikotkat Kärsivät Monia Muita Lintulajeja Enemmän Ympäristömyrkyistä?

Merikotkia uhkasi vuosikymmenten vainon (salametsästys ja lintujen häirintä) lisäksi ympäristömyrkyt DDT, PCB ja elohopea erityisesti 1950–1970 -luvuilla. Nämä ihmisen toimesta Itämereenkin päätyneet myrkyt kertyvät ravintoketjussa kalojen ja vesilintujen kautta huippupetoon, eli merikotkaan.

Kumpi on isompi meri vai maakotka?

Merikotka (Haliaeetus albicilla) on haukkojen (Accipitridae) heimoon ja merikotkien (Haliaeetus) sukuun kuuluva suurikokoinen päiväpetolintu.

Merikotka
Pääjakso: Selkäjänteiset Chordata
Alajakso: Selkärankaiset Vertebrata
Luokka: Linnut Aves
Lahko: Päiväpetolinnut Accipitriformes

Mitä ongelmia ympäristömyrkyt ovat aiheuttaneet Merikotkille?

Vielä pari vuosikymmentä sitten merikotkan pahimmat uhkaajat olivat ympäristömyrkyt PCB ja DDT. Nyt on havahduttu siihen, että merikotkia kuolee runsaasti lyijymyrkytykseen. Tuoreen tutkimustiedon mukaan vajaasta sadasta merikotkasta peräti joka kolmas oli kuollut lyijyn aiheuttamaan myrkytykseen.

Missä voi nähdä merikotkan?

Suomessa pääasiassa rannikko- ja saaristoalueilla: Pohjanlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla sekä nykyään myös Suomenlahdella. Lapissa suurten järvien tuntumassa. Alkaa levittäytyä Keski- ja Itä-Suomeen. Merikotka on vahvasti levittäytymässä myös sisämaahan järvien rannoille.

Mikä uhkaa Merikotkaa?

Merikotkaa ovat 1950-luvulta alkaen uhanneet ympäristömyrkyt, kuten DDT, PCB, dioksiini ja metyylielohopea. Myös lyijy on vaaraksi merikotkalle. DDT:n ja PCB:n käyttö on nykyisin kielletty Itämerellä.

Mitä eroa Maakotkalla ja Merikotkalla?

Kotkat erottaa toisistaan niiden muotoerojen ja lentotavan perusteella. Merikotkan siipi on suorakaiteen muotoinen ja kärki tasapäinen, pyrstö on lyhyt ja kiilamainen, ja pää ja nokka ovat jykevät. Maakotkalla siiven kärki on pyöreähkö, pyrstö on pitkä ja viuhkamainen ja pää on suhteessa pyrstöön pieni.

Mikä on suurin Kotka?

Kuningasmerikotka on ansainnut nimensä, sillä se on maailman painavin kotka. Kookas naaras voi painaa jopa yli 10 kiloa.

Mistä elohopeaa vapautuu luontoon?

Myös alkuaine elohopea näyttää pysyvän sitkeästi ekosysteemissä. – Elohopeaa vapautuu luontoon muun muassa fossiilisten polttoaineiden polton yhteydessä. Elohopea kertyy ekosysteemiin, muun muassa kaloihin, ja kulkeutuu eri puolilta maapalloa kohti napa-alueita.

See also:  Miksi Suomella Ja Virolla On Sama Kansallislaulu?

Onko Suomessa kotkia?

Pesintöjen tahallinen häirintä ja kotkien vaino on nykyisin niin harvinaista, ettei sen ole katsottu olevan enää varsinainen uhka maakotkakannalle poronhoitoalueella tai muuallakaan Suomessa. Suuremman ongelman muodostanee tahaton häirintä, jota esiintyy lähinnä kannan levinneisyysalueen eteläisimmissä osissa.

Voiko merikotka viedä koiran?

Merikotkan yleistyttyä sen saattaa nähdä, vaikkei lintubongari olisikaan. Yleistymisen myötä pelko siitä, että linnusta olisi jotain vaaraa esimerkiksi lemmikeille, viriää välillä esimerkiksi jäällä lenkkeilijöissä. Merikotkatuntijan mukaan huoli lemmikin päälle hyökkäävästä merikotkasta on turha.

Mikä on merikotkan levinneisyysalue Suomessa?

Merikotkan levinneisyysaluetta ovat Pohjois-Eurooppa ja Aasia. Suomessa merikotkia pesii lounaissaaristossa ja Ahvenanmaalla, Merenkurkussa ja Lapissa. Etelä- ja Keski-Suomessa paljastuu vuosittain joitakin uusia merikotkan pesimäpaikkoja.

Miten merikotkien poikas määrä on kehittynyt Suomessa?

Vaikka talviruokinta auttoi ja myrkyt kiellettiin, merikotkakannalla kesti kauan toipua niistä. Poikasten määrä lähti selvään kasvuun 1980-luvulla, ja työryhmä lopetti talviruokinnan 20 vuotta sitten. Merikotka poistettiin aiemmin tänä vuonna Suomen uhanalaisten lajien listalta ja luokiteltiin elinvoimaiseksi lajiksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.