Mitä Aineita Kannattaa Kirjoittaa Psykologiksi?

Pääsykokeessa tärkeimmät aineet ovat äidinkieli ja matematiikka, joihin kannattaa panostaa.

Pisteitä todistusvalintoihin tuottavat aineet ovat:

 • äidinkieli.
 • psykologia.
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • enintään yksi ainereaali.
 • sekä enintään yksi kieli.
 • Mitä opiskella jos psykologia kiinnostaa?

  Jos psykologia on suosikkiaineesi koulussa, on psykologian opinnot yliopistossa ilmeisin jatko-opintovaihtoehto. Voit miettiä lisäksi myös esimerkiksi sosiaalipsykologian opintoja, sosiologiaa, kielitiedettä tai kasvatustiedettä. Ammattikorkeakoulussa sinulle voisi sopia yhteisöpedagogin koulutus.

  Mitä ominaisuuksia psykologi tarvitsee?

  Hyvän psykologin välttämättömiä ominaisuuksia

 • Hyvän psykologin täytyy omata tiettyjä perusominaisuuksia ja -taitoja, mihin tahansa hän erikoistuukin.
 • Lääketieteellisen etiikan mukaan psykologin ammatissa tulee olla aina kunnioittava, vastuullinen, rehellinen, vilpitön, huolellinen ja pätevä.
 • Onko vaikea päästä opiskelemaan psykologiaa?

  Psykologiaa ei ole ihan helppoa päästä opiskelemaan. Sen tietää myös turkulainen Sanni, joka pääsi opiskelemaan psykologiaa Turun yliopistoon viidennellä yrittämällä. Pääsykokeisiin valmistautumisessa on hyvä pitää pää kylmänä ja muistaa myös oma jaksaminen.

  Mitä pitää opiskella Psykologiksi?

  Psykologin pätevyyteen tarvitaan psykologian maisterin tutkinto, johon valmistutaan toisesta psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelmasta. Tutkinto-ohjelmaan ei kuitenkaan ole avoimen väylää tarjolla.

  Mitä hyötyä on psykologiasta?

  Psykologia auttaa meitä ymmärtämään itseämme paremmin

  Kun sukellamme syvemmälle kaikkiin ylläoleviin teorioihin, eri lähestymistapoihin persoonasta riippuen, ihmisen kehitykseen tai kulttuurin vaikutukseen käyttäytymisessämme, on meidän pakko tarkastella sekä omaa että muiden ihmisten elämää.

  Missä tarvitaan fysiikkaa?

  tutkimuslaitoksiin, korkean teknologian, informaatioteknologian ja elektroniikka-alan yrityksiin, valtionhallintoon sekä terveydenhuoltoalan yrityksiin ja laitoksiin – esimerkiksi sairaalafyysikon tehtäviin. Opettajaksi haluavien kannattaa opiskella pääaineenaan matematiikkaa (ja kemiaa).

  Mitä on sosiaalipsykologia?

  Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen maailma ja sen jäsenet vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan ja miten he ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmismielen – ajattelun, tunteiden ja motivaation – sosiaalinen muotoutuminen.

  See also:  Ärtyneen Suolen Oireyhtymä Mitä Saa Syödä?

  Mitä psykologi voi tehdä?

  Tähän on koottu esimerkkejä joistakin psykologien työtehtävistä.

 • Perheneuvolapsykologi.
 • Koulupsykologi.
 • Psykologi sairaalassa.
 • Terveyskeskuspsykologi.
 • Psykologi mielenterveystoimistossa.
 • Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi.
 • Neuropsykologi.
 • Psykoterapeutti.
 • Mitä on Organisaatiopsykologia?

  Organisaatiopsykologia tutkii johtamista muun muassa suunnittelua, työn ja resurssien organisointia, työn johtamista ja valvomista. Organisaation toimintaan vaikuttaa työntekijöiden ihmisoikeuksien toteutuminen ja työympäristön mielekkyys.

  Mihin on vaikea päästä opiskelemaan?

  Yli puolet pääsee ensimmäiselle hakutoiveelleen

  Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin 30 % ja yliopistoihin hakeneista 28 %. Vaikeinta oli päästä opiskelemaan lääketieteiden alalle, jolle hyväksyttiin 10 % hakeneista, sekä yhteiskunnallisille aloille, joille hyväksyttiin 13 % hakeneista.

  Miten pääsen opiskelemaan psykologiaa?

  Psykologiksi opiskellaan yliopistossa

  Psykologian maisteriksi voi opiskella Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun yksikössä. Syksyllä 2021 myös Oulun yliopisto aloitti psykologian perus- ja jatkotutkinto-opetuksen.

  Voiko minusta tulla psykologi?

  Psykologi on suojattu ammattinimike ja sen voi saada vain psykologian maisteri (eli sen voi saada vain opiskelemalla psykologiaa pääaineena yliopistossa). Psykologia ei tule sekoittaa psykiatriin tai psykoterapeuttiin. PSYKIATRI on lääkäri, joka erikoistuu psykiatriaan.

  Minkä koulutuksen psykologi tarvitsee?

  Psykologin työ on haastavaa ja psykologiksi opiskelu vaatii paljon työtä. Kaikki psykologit ovat käyneet maisterin opinnot yliopistoissa pääaineenaan psykologia. Tutkintoon kuuluu pakollinen viiden kuukauden mittainen työharjoittelu.

  Mitä psykologiset testit kertovat?

  Psykologiset testit mittaavat ihmisen psyykkisiä ominaisuuksia. Määritelmän alle mahtuu monenkirjava valikoima testejä erilaisiin käyttötarkoituksiin: On ensinnäkin yksilön kognitiivista toimintakykyä mittaavia testejä.

  Mikä on psykologin palkka?

  Palkka oli kuntasektorilla 3 872 € (2197 yksittäistä palkkaa), valtiolla 3 930 € (216 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 4 034 € (520 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2020. Keskipalkka kasvoi 41 € (1,1 %) vuodesta 2019 vuoteen 2020.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.