Mitä Jos Ei Hyväksy Ostotarjousta?

Jos osakkeenomistaja ei osallistu ostotarjoukseen, hän säilyy yhtiön omistajana ja omistus näkyy hänen arvo-osuustilillään. Jos osakkeenomistaja ei hyväksy ostotarjousta, hänen osakkeensa voidaan silti lunastaa myöhemmin mahdollisen lunastusmenettelyn kautta, Pitkänen toteaa.

Voiko ostotarjousta muuttaa?

Ostajalla tai myyjällä ei ole ostotarjouksen tai vastatarjouksen hyväksymisen jälkeen oikeutta yksipuolisesti vaatia, että jotain tarjouksen ehtoa muutetaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että jo ostotarjousvaiheessa sovitaan kaupan ehdoista mahdollisimman tarkasti.

Kannattaako hyväksyä ehdollinen tarjous?

Myyjän kannalta ehdollinen tarjous on yleensä epäedullisempi kuin normaali tarjous, koska siihen liittyy epävarmuutta kaupan synnystä. Ostajana on siis hyvä ymmärtää, että tehdessä ehdollisen tarjouksen voi käydä niin, että myyjä valitsee tarjouksen ilman ehtoja – se sisältää vähemmän epävarmuutta.

Pitääkö Ostotarjous hyväksyä?

Myyjällä ei ole velvollisuutta hyväksyä ensimmäistä tai korkeinta ostotarjousta, tai tarjousta, joka ylittää myyjän asettaman alkuperäisen pyyntihinnan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli myyjä saa useita ostotarjouksia, voi hän hyväksyä niistä haluamansa.

Kauanko tarjous on voimassa?

Kohtuullinen aika voinee tarkoittaa asian laajuudesta riippuen enintään joitakin viikkoja, mutta ei kuukausia. Tarjous tulee tekijäänsä sitovaksi silloin, kun tarjouksen saaja on saanut sen sisällöstä tiedon. Lähtökohtaisesti tarjous sitoo antajaansa ja tarjouksen tekijä vastaa myös tarjoukseensa tulleista virheistä.

Onko asunto pakko myydä Pyyntihinnalla?

Myyjän ei ole pakko myydä asuntoa, vaikka saisi siitä ns. täyden hinnan tarjouksen, missä ostaja olisi valmis maksamaan asunnosta sen pyyntihinnan verran. Myyjä saa ensinnäkin valita ostajan ja vaikuttaa lisäksi kaupan muihin ehtoihin ennen kuin kaupasta tulee sitova.

Kauanko kirjallinen tarjous on voimassa?

Suositeltavaa on käyttää tarkkaa päivämäärää eikä esimerkiksi ilmaisua: ”tarjous on voimassa kolme viikkoa”. Jos tarjouksen voimassaolo on määritelty viikoissa tai kuukausissa, voimassaoloaika lasketaan tarjouskirjeen päivämäärästä. Jos tarjouksessa ei ole määritelty voimassaoloaikaa, se on voimassa kohtuullisen ajan.

See also:  Miksi Jukka Raitanen Oli Vankilassa?

Kannattaako kosteusmittaus?

Toiset tekevät kosteusmittauksen aina asuntokaupassa, toiset eivöt tee sitä koskaan. Välttämättömyys se ei ole ja usein se jätetään tekemättä varsinkin uusissa ja uudehkoissa kodeissa. Mutta mikäli haluat oppia kodistasi enemmän, ei kosteusmittaus ole kustannuksena kummoinen (230-270€ Oulussa).

Kannattaako tehdä Vastatarjous?

Yleensä vastatarjous on hieman korkeampi kuin alkuperäinen tarjous. Vastatarjous voi koskea hintaa, mutta myös muita sopimusehtoja, sillä myyjäkin voi lisätä tarjoukseen ehtoja. Jos myyjä tekee vastatarjouksen, alkuperäinen tarjous ei enää sido ostajaa. Jos ostaja hylkää vastatarjouksen, niin kauppaa ei synny.

Miten jättää ehdollinen tarjous?

Ostotarjouksen voi tehdä ehdollisena, jolloin tarjouksen ehtona voi olla esimerkiksi kosteusmittaus, lainansaanti tai oman asunnon myynti. Jälkimmäisessä tapauksessa myyjä voi käyttää ehdollista hyväksyntää eli hyväksyä tehdyn ostotarjouksen pidättäen itsellään oikeuden ottaa vastaan ja hyväksyä muita ostotarjouksia.

Paljonko asuntojen hinnoissa on ilmaa?

Tutkimuksessa selvisi, että joillakin alueilla asunnoista pyydettiin myynti-ilmoituksissa rutkasti enemmän kuin niistä todennäköisesti koskaan tultaisiin maksamaan. Enimmillään pyyntihinnoissa on ”ilmaa” jopa yli 35 prosenttia. Keskiarvona ekstraa oli noin viisi prosenttia.

Onko ostotarjoukseen pakko vastata?

Mikäli myyjä ei vastaa tehtyyn ostotarjoukseen, raukeaa tarjous määräajan umpeuduttua. Myyjän on myös mahdollista tehdä vastatarjous, mikä tarkoittaa alkuperäisen tarjouksen raukeamista. Ostajan tulee vastata vastatarjoukseen asetetun määräajan kuluessa.

Mitä välittäjän pitää kertoa?

Välittäjän tehtävä on selvittää ja kertoa kohteen olennaiset ominaisuudet: tämän hetken hintaan vaikuttavien tekijöiden ohella esimerkiksi korjaustarpeet ja tulevaisuuden korjausten vaikutukset. Myyjän maksukyvyttömyys.

Mitä asioita tarjouksessa tulee olla?

Tarjous on kriittinen osa myyntiprosessia.

Lisäksi tarjouksessa on hyvä olla ainakin seuraavat asiat:

 • voimassaoloaika.
 • lähettäjän tiedot.
 • vastaanottajan tiedot.
 • tieto mahdollisista toimituksista, niiden ehdoista, ajoista ja tavoista.
 • maksuehdot ja -aika.
 • muut ehdot.
 • kaikki hinnat ja kustannukset arvonlisäveroineen.
 • See also:  Mitä Yhteyttämisessä Tapahtuu Aineiden Kannalta?

  Mikä on tarjouksen voimassaoloaika jos siitä ei ole myyjän ja ostajan kanssa sovittu eikä sitä ole merkitty tarjoukseen?

  Lakisääteiset vaihtoehdot: Jos tarjouksen voimassaoloaikaa ei ole asetettu erikseen, se määräytyy lain mukaan. Kirjallinen tarjous on voimassa kohtuullisen ajan sen antamisesta, kun taas suulliseen tarjoukseen on vastattava heti.

  Milloin tarjous on sitova?

  Tarjous tulee tekijäänsä sitovaksi silloin, kun tarjouksen saaja on saanut sen sisällöstä tiedon. Lähtökohtaisesti tarjous sitoo antajaansa ja tarjouksen tekijä vastaa myös tarjoukseensa tulleista virheistä. Tästä lähtökohdasta voidaan poiketa vain erityisestä syystä.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.