Mitä Oikeuksia Ja Velvollisuuksia On Vuokranantajalla?

Vuokranantajan oikeudet

 • Oikeus vuokraan. Vuoranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta sovittu vuokra.
 • Oikeus korottaa vuokraa. Vuokranantajalla voi olla oikeus korottaa sovittua vuokraa.
 • Oikeus pidättää vuokravakuus.
 • Oikeus irtisanoa tai purkaa vuokrasopimus ja häätää vuokralainen.
 • Mitä velvollisuuksia on vuokranantajalla?

  Vuokranantajan on pidettä huoneisto asuttavassa kunnossa. Vuokralainen tekee vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen asuinhuoneistosta ”siinä kunnossa, kuin se vuokrasopimuksen tekohetkellä on”. Jos asunto on erityisen hyvin kalustettu ja varusteltu, pitää tämän tason säilyä vuokralaisella koko vuokrasuhteen ajan.

  Mitä ehtoja vuokrasopimuksessa voidaan vaatia?

  Sopimuksen osapuolet voivat sopia huoneiston kunnosta vapaasti. Jos mitään ei ole sovittu, huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella vaatia.

  Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on vuokralaisella?

  Vuokralaisella on oikeus asua ja elää asunnossa. Jos asunnossa ei voi asua, vuokralaisella on oikeus saada korvauksia tai purkaa sopimus. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa, että sopimus loppuu heti. Vuokralaisella on oikeus käyttää talon yhteisiä tiloja, kuten saunaa ja pyykkihuonetta.

  Mikä kuuluu vuokranantajalle?

  Vuokranantaja vastaa yleisesti ottaen asunnon kunnosta ja sen kunnossapidosta. Jos esimerkiksi asunnon varustukseen kuuluva kodinkone, kuten jääkaappi tai hella rikkoontuu muista kuin vuokralaisesta johtuvista syistä, kuuluu korjaus tai uuden laitteen hankkiminen vuokranantajalle.

  Pitääkö vuokranantajalla olla kotivakuutus?

  Kotivakuutuksen vaatiminen vuokralaiselta on yksi keinoista, joilla vuokranantaja voi varautua lisäkustannuksia aiheuttaviin riskeihin. Mikäli vuokralaisella ei vahinkotilanteessa ole voimassa olevaa vakuutusta, on hänen maksettava syntyneet kulut itse.

  Kannattaako omakotitaloa vuokrata?

  Kannattavaa omakotitalon vuokraaminen on siinäkin tapauksessa, että talo ei mene kaupaksi. Tällöin myyntiin voi ottaa hetkellisen aikalisän se sijaan, että pitää taloa tyhjillään. Omakotitalon vuokraamisesta ei sinällään tule kuluja vuokranantajalle – kiinteistövero on maksettava, olipa talo vuokrattuna tai tyhjillään.

  See also:  Mitä Kani Ei Saa Syödä?

  Mitä vuokranantaja voi vaatia?

  Vuokranantaja voi myös vaatia palkkatodistusta tai esimerkiksi todistusta ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen määrästä todisteeksi tulotasosta. Kuukausituloja selvittämällä vuokranantaja usein saa myös tiedon siitä, käykö vuokralainen töissä, opiskeleeko tämä vai onko hän esimerkiksi eläkkeellä tai työtön.

  Mitä tietoja vuokrasopimuksessa pitää olla?

  Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa.

  Mitä katsoa vuokra Asuntonäytössä?

  Tutustu vuokra-asuntoon

  Näyttöön ei ole järkevää mennä, jos se ei lähtökohtaisesti ole omia asumistarpeita vastaava. Jos löytyy kiinnostava ja omia kriteereitä vastaava asunto, on pohjapiirustukseen, kuviin ja muihin asunnon yksityiskohtiin perehtyminen tärkeää.

  Mitä on omistusasuminen?

  Omistusasunnosta maksat yleensä lainanlyhennystä ja asunto-osakkeen kohdalla myös yhtiövastiketta. Vuokra-asunnosta maksat puolestaan vuokraa. Maksamalla oman asuntosi lainanlyhennystä kartutat kuitenkin omaa omaisuuttasi. Kun olet maksanut lainan, jää sinulle kokonaan omistamasi asuntosi osaksi omaisuuttasi.

  Mistä saa vuokrasopimus lomakkeita?

  Kiinteistöalan Kustannus Oy:n lomakkeet löytyvät sähköisenä osoitteesta www.sopimuslomake.net. Palvelusta löytyvät niin vuokrasopimukset, alivuokrasopimukset, irtisanomisilmoitukset kuin huoneiston tarkistuslistat. Kaikki lomakkeet ovat alan ammattilaisten laatimia ja hyväksymiä. Lomakkeet saa palvelusta heti käyttöön.

  Mikä on muuttopäivä?

  Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Jos siis sopimuksen päättymispäivä on perjantai, on muuttopäivä maanantai. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, muuttopäivä on tiistai. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi.

  Mitä vuokralaisen kuuluu korvata?

  Laki velvoittaa vuokralaisen hoitamaan vuokraamaansa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle sellaisen vahingon, jonka hän tai joku muu asunnossa hänen luvallaan oleskeleva tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

  Kuka maksaa nuohooja vuokra?

  Vastaus: Tulisijan nuohoamisen järjestäminen kuuluu asunnon haltijalle ja nuohous tulee suorittaa kerran vuodessa. Nuohouksen osalta voidaan sopia, että vuokralainen järjestää ja lähettää laskun vuokranantajalle.

  See also:  Keliakia Mitä Ei Voi Syödä?

  Mitä tarkoittaa vuokralainen?

  Asunnon tai maa-alueen vuokralle ottanut henkilö. Esimerkiksi: Ali-, päävuokralainen. Huoneiston uudet vuokralaiset.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.