Mitä Yhteistä On Monilla Maailman Uskonnoista?

Eri maailmanuskonnoilla onkin paljon samankaltaisia ajatuksia. Lähes kaikissa niistä löytyy esimerkiksi Jeesuksen opettama Kultainen sääntö, tosin hieman eri muodoissa. Uskonnot eroavat toisistaan syntyperän, levinneisyyden, jumalakäsityksen ja opillisten erojen takia.

Miksi Lähi-idän uskonnot ovat monoteistisiä?

Lähi-idän uskonnot ovat monoteistisiä eli yksijumalaisia. Aika hahmotetaan lineaariseksi. Se on alkanut Jumalan luomistyöstä ja päättyy tuomiopäivään. Tällöin jokainen joutuu vastuuseen teoistaan ja päätyy niiden perusteella joko paratiisiin tai helvettiin.

Mitä uskonnollinen vakaumus tarkoittaa?

Uskonnollisen vakaumuksen ja rituaalin lisäksi islamiin kuuluu lain säätelemä yhteiskuntajärjestys. Siitä syystä se on myös poliittinen mahtitekijä. Islamin usko merkitsee Jumalan tottelemista, hänen käskyjensä noudattamista ja antautumista. Se merkitsee myös elämistä sovussa Allahin kanssa, itsensä kanssa ja muiden ihmisten kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.