Miksi On Hyvä Että Suomessa On Paljon Metsiä?

Metsät ovat luonnonvara, jolla on ratkaiseva merkitys koko maailman tulevaisuudelle: ne ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, veden kierrossa, monipuolisessa tuotannossa ja ympäristöpalveluissa.

Onko Suomessa paljon metsiä?

Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,5 miljoonaa hehtaaria. Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 108 miljoonaa kuutiometriä (VMI 12).

Miksi Suomessa on niin paljon metsää?

Suomen metsien kokonaispinta-ala on 26,3 miljoonaa hehtaaria, josta metsätaloudellisesti hyvää metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria (lisäkasvu yli 1 m³/ha vuodessa).

Metsien käyttö

inventointi keskimäärä m³/ha kokonaismäärä milj. m³
1921–1924 63 1 588
1936–1938 63 1 560
1951–1953 68 1 499
1960–1963 65 1 410

Miten vanha metsä eroaa Talousmetsästä?

Puuntaimi nousee kenttäkerroksesta. Kenttäkerroksen eläimistöä. Tekopökkelö avohakkuu aukion laidalla. Talous- ja luonnonmetsän vertailussa vanhan metsän maaperään varastoituu enemmän hiiltä, lisäksi sen eliöstö ja lajisto on rikkaampi.

Missä maassa on eniten metsää?

Eniten metsää Venäjällä ja Brasiliassa

Pinta-alassa mitaten eniten metsää on Venäjällä, jossa puusto peittää hulppeat 8 149 310 neliökilometriä, eli 51 prosenttia maan pinta-alasta. Seuraavaksi eniten metsää on Brasiliassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Paljonko Suomen valtiolla on metsää?

Metsähallituksen hallinnassa on kaikkiaan 12,6 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Tämä on lähes kolmannes Suomesta. Suurin osa valtion omistamista maista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueisiimme kuuluu monipuolisesti metsiä, soita, rantoja ja vesiä.

Mikä vaikuttaa metsien monimuotoisuuteen Suomessa?

Tietoa metsistä

Metsiä voi siis perustellusti sanoa luonnon monimuotoisuuden kehdoksi. Metsien monimuotoisuus ja monien lajien tulevaisuus on kuitenkin uhattuna metsiä yksipuolistavien metsänhoitotapojen, lahopuun hävittämisen, avohakkuiden ja soiden ojituksen seurauksena.

Miksi Ikimetsät ovat arvokkaita elinympäristöjä?

Vanhat rakennukset ja kaupungit ovat täynnä historiaa; niihin on ehtinyt kerääntyä monia kerroksia elettyä elämää sekä arvokasta ajan patinaa. Sama pätee vanhaan metsään: siellä on eri-ikäisiä puita sekä runsaasti keloja ja lahopökkelöitä, joita käävät koristavat.

See also:  Mitä Tarkoittaa Vaihto- Ja Palautusoikeus?

Onko Saksassa metsää?

Metsien puuston ja puun käytön perusteella Saksa on Euroopan johtava metsämaa. Puuston kokonaistilavuus 2 800 milj. m3 on likimain samansuuruinen kuin Ruotsissa, mutta noin kolmanneksen suurempi kuin Suomessa.

Mitä tarkoittaa luonnontilainen metsä?

Aarniometsä (myös luonnontilainen tai koskematon metsä) on metsäalue, jonka puusto on saanut kasvaa täysin, tai lähes täysin ilman metsänhoidollisia toimenpiteitä ja on siksi keski-iältään varsin korkea.

Mitä tarkoittaa Ikimetsä?

IKIMETSÄ (syn. aarnimetsä) luonnontilainen, ihmiskäden koskematta varttunut, vanha metsä: joskus vain yleensä vanha metsä.

Mikä Metsätyyppi?

3.3 Metsätyypit

Helpoin tapa luokitella metsiä on niissä kasvavien puiden mukaan. Näin saadaan luokiteltua metsät kolmeen metsätyyppiin. Lehtimetsässä on enimmäkseen lehtipuita, mäntymetsässä mäntyjä ja kuusimetsässä kuusia. Lehto on luonnoltaan monipuolinen lehtimetsä.

Paljonko Suomessa on suojeltuja metsiä?

Suojeltuja metsiä (metsä- ja kitumaa) on Suomessa kaikkiaan 2,9 miljoonaa hehtaaria (josta metsämaata 1,7 miljoonaa hehtaaria), eli 12,6 prosenttia metsä- ja kitumaan alasta ja 8,2 prosenttia metsämaan alasta. Metsäpinta-ala tarkoittaa metsä- ja kitumaan yhdessä muodostaman puustoisen alueen eli metsän pinta-alaa.

Montako tuhatta hehtaaria EU n alueella on metsää?

Unionin metsät: arvokkaita, moninaisia ja monikäyttöisiä ekosysteemejä Edellä esitettyä määritelmää vastaavaa metsää on unionissa 158 miljoonaa hehtaaria (5 prosenttia maailman metsäalasta).

Missä päin Suomea on eniten metsää?

Jos metsäpinta-ala – metsämaa ja heikommin kasvava kitumaa – jaetaan asukkaiden kesken, eniten metsää asukasta kohti on Lapissa (37,2 hehtaaria/asukas).

Leave a Reply

Your email address will not be published.