Mitä Jos Laskua Ei Maksa Eräpäivänä?

Laskun maksamatta jättäminen johtaa maksumuistutukseen. Jos lasku sittenkin jätetään maksamatta, voi seurauksena olla kirje perintätoimistosta. Velkojalla on oikeus periä viivästyskorkoa koko perinnän ajalta. Jos laskuja jättää toistuvasti maksamatta, voi saada maksuhäiriömerkinnän.

Voiko laskun maksaa eräpäivän jälkeen?

Laskun eräpäivän jälkeen sinulla on vielä kaksi viikkoa aikaa maksaa lasku, ennen kuin myöhästymisestä tulee mitään seurauksia. Ei siis haittaa mitään jos maksat laskusi muutama päivä eräpäivän jälkeen, kunhan maksu on maksettu 14 päivän sisällä.

Miksi lasku kannattaa maksaa eräpäivänä?

Laskun maksaminen myöhässä on aina parempi vaihtoehto kuin kokonaan maksamatta jättäminen. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, laskuttaja lähettää maksumuistutuksen aikaisintaan kahden viikon sisällä alkuperäisen laskun eräpäivästä.

Miksi laskut on maksettava ajallaan?

Laskut on aina maksettava ajallaan, sillä niiden maksamatta jättäminen pahentaa ongelmia vaikka kyseessä olisikin varsin pieni lasku. Laskujen maksamatta jättäminen johtaa Suomessa aina maksuhäiriömerkintää, jos niitä ei hoideta sovitussa aikataulussa.

Mikä on Huomautusaika?

Huomautusaika laskulla tarkoittaa aikaa, jonka puitteissa ostajan tulisi tehdä myyjälle huomautus, mikäli laskussa on virhe. Huomautusaika on kuitenkin viitteellinen, sillä lain mukaan se ei poista myyjän vastuuta laskun oikeudellisuudesta.

Missä ajassa lasku vanhenee?

Saatavat vanhenevat lähtökohtaisesti kolmessa vuodessa (laki velan vanhentumisesta 4 §). Vanhentumisen määräaika lasketaan pääsäännön mukaan laskun eräpäivästä. Ellei eräpäivää ole sovittu, vanhentumisajan laskeminen alkaa siitä, kun velkojalla oli oikeus vaatia maksua velalliselta.

Mitä laskuun alkaa kertyä eräpäivän jälkeen?

Viivästyskorkoa alkaa kertyä velkasumman päälle laskun eräpäivästä alkaen. Jos eräpäivästä ei ole sovittu etukäteen, viivästyskorkoa pitää maksaa, kun laskun päiväyksestä on kulunut 30 päivää. Yleinen viivästyskorko on sidottu Euroopan keskuspankin asettamaan viitekorkoon ja se vahvistetaan kaksi kertaa vuodessa.

See also:  Mitä Tehdä Kun Lapsi Ei Tottele?

Mikä on laskutus?

Lasku on myyjän ostajalle tekemä paperinen tai sähköinen tosite siitä, mitä ostaja on ostanut ja miten ostajan tulisi maksaa sovittu hinta esimerkiksi kyseisestä tuotteesta tai palvelusta.

Mikä on maksumuistutus?

Maksumuistutus on yleensä velkojan toimittama huomautuslasku tai muu ilmoitus siitä, että erääntynyt saatava on yhä maksamatta. Velkoja saa lähettää sinulle ensimmäisen maksullisen muistutuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä.

Mitä tarkoittaa E-lasku?

E-lasku on sähköisessä muodossa verkkopankkiin saapuva lasku. E-lasku on helppo tapa maksaa laskuja, koska e-lasku sisältää samat tiedot kuin paperinen lasku. Se on sähköinen lasku, joka eroaa paperilaskusta vain toimitustavan puolesta. Voit tilata laskun e-laskuna op.

Mitä tarkoittaa 14 pv netto?

Maksuehdoista sopimista rajoittaa ainoastaan laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista. Maksuehto voi olla esimerkiksi: 14 pv netto (maksuaika on 14 päivää laskun päivämäärästä)

Mitä jos laskua ei tule?

Jos laskut jäävät syystä tai toisesta tulematta, Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola kehottaa selvittämään nopeasti, mistä on kyse ja mihin ne ovat kadonneet. – Jos laskua ei saa, ei sitä pysty myöskään maksamaan.

Milloin lasku on lähetettävä?

Laskut on lähetettävä kuluttajalle niin, että laskun lähettämisen ja eräpäivän välille jää vähintään kaksi viikkoa aikaa. Perustellusta syystä tämä aika voi poikkeuksellisesti olla lyhyempi.

Milloin voi lähettää maksumuistutuksen?

Kuluttajalle maksumuistutuksen saa lähettää piankin laskun erääntymisen jälkeen. Kirjallisesta maksumuistutuksesta voi vaatia enintään 5 euron maksumuistutuskulun kuitenkin vain, jos saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Yritykselle maksumuistutuksen voi lähettää heti laskun erääntymisen jälkeen.

Mitä laskuun tulee merkitä?

laskun antamispäivä juokseva tunniste. myyjän arvonlisäverotunniste. ostajan arvonlisäverotunniste, kun on kyse käännetystä verovelvollisuudesta tai tavaroiden yhteisömyynnistä

Leave a Reply

Your email address will not be published.