Mitä Koeaika Tarkoittaa Työnantajan Ja Työntekijän Kannalta?

Koeaika ei ole työntekijän kannalta välttämättä lainkaan huono asia, sillä se mahdollistaa sen, että sekä työnantaja että työntekijä voivat harkita työsuhdetta. Työnantaja näkee koeajan aikana työntekijän soveltuvuuden suunniteltuihin työtehtäviin, ja työntekijä saa puolestaan punnita, vastaako työ omia odotuksia.

Mikä on koeajan kesto työsopimuksessa?

Koeaika voi olla korkeintaan 6 kuukautta tai 50 % määräaikaisen sopimuksen kestosta. Koeajasta tulee aina sopia työsopimuksessa, eli sitä ei sovelleta automaattisesti. Pääasiallisesti voidaan sopia ainoastaan yhdestä koeajasta saman työnantajan ja työntekijän välillä.

Mikä on varoitus työnantajalle?

Varoituksella henkilö saa tiedon siitä, kuinka vakavana rikkomuksena työnantaja pitää hänen menettelyään. Varoitus on muistutus siitä, millä tavoin työnantaja reagoi, jos varoituksessa tarkoitettu rikkomus tai laiminlyönti toistuu.

Miten koeaika eroaa tavallisesta työsuhteesta?

Koeajan aikana työsuhde on mahdollista purkaa molemmin puolin tavallista helpommin ja noudattamatta irtisanomisaikaa. Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden harkita työntekijän sopivuutta työhön ja työntekijälle mahdollisuuden arvioida, vastaako työ riittävissä määrin hänen odotuksiaan.

Saako Koeajalta palkkaa?

Koeajan palkkaus riippuu työsopimuksen sisällöstä ja siitä, mitä työnantaja ja työntekijä ovat keskenään työsuhteen ehdoista sopineet. Koeajalta tulee kuitenkin pääsääntöisesti maksaa palkkaa aivan kuten työsuhteessa yleensäkin, ellei osapuolten välillä ole erikseen sovittu esimerkiksi palkallisesta harjoittelusta.

Mikä on koeajan merkitys työsuhteen alussa?

Koeajan tarkoitus on selvittää sekä työn sopivuus työntekijälle että työntekijän soveltuvuus työhön, minkä vuoksi työsuhteen purkaminen koeaikana on poikkeuksellisen joustavaa. Koeaikapurku ei edellytä erityistä syytä: Jos työntekijä on koeajalla, ei työsuhteen purkaminen poikkeuksellisesti edellytä erityistä syytä.

Mitä koeajan aikana voi tapahtua?

Työsopimuslaissa lukee seuraavaa: ”Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.” Työntekijälle on aina ilmoitettava irtisanomisen syy.

See also:  Miksi Sähköenergian Säästäminen On Tärkeää?

Tuleeko karenssia Jos työnantaja irtisanoo koeajalla?

Kun työsuhde puretaan koeajalla, pyytää TE-toimisto usein lisäselvityksiä työsuhteen päättymisen syistä, joista voidaan päätellä, onko työttömyys itse aiheutettua. Karenssi voidaan perua jos työsuhteen purkamiselle koeajalla on ollut painavat perusteet.

Mikä on yleisin koeajan pituus?

Työsopimuslain mukaan koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Määräaikaisessa alle vuoden pituisessa työsopimuksessa koeaika saa kuitenkin korkeintaan olla puolet sopimuksen pituudesta. ESIMERKKEJÄ: Neljän kuukauden pituisessa määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla kaksi kuukautta.

Miten irtisanoutua sähköpostilla?

Työntekijän lain mukaiset irtisanoutumisajat:

Irtisanoutuminen on hyvä tehdä kirjallisella irtisanoutumisilmoituksella tai sähköpostilla, jossa näkyy päivämäärä, työntekijän nimi ja henkilötiedot sekä ilmoitus irtisanoutumisesta. Kirjallinen ilmoitus on hyvä toimittaa työnantajalle tai esihenkilölle henkilökohtaisesti.

Milloin työnantajan ei tarvitse maksaa sairausajan palkkaa?

Milloin työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa? Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Kynnys evätä sairausajan palkka tällä perusteella on asetettu korkealle.

Mikä on koeajan pituus määräaikaisilla työntekijöillä?

Jos työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa on määrätty koeajan enimmäispituudeksi esimerkiksi neljä kuukautta, ei tätä pidemmästä koeajasta voida sopia. Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus ei saa mahdollisine pidennyksineen ylittää puolta työsopimuksen kestosta tai kuutta kuukautta.

Mitä hyötyä koeajasta on työntekijälle?

Koeajasta on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle. Työntekijä pääsee perehtymään työhön ja päättämään, vastaako työ hänen odotuksiaan ja onko hän valmis sitoutumaan työhön sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Mistä asioista työnantaja saa antaa sinulle määräyksiä?

Työsuhteen ehdoista sovitaan työsopimuksessa.

Ohjeita työntekijälle

 • tee työsi huolellisesti ja joutuisasti.
 • noudata määräyksiä, joita työnantajasi antaa työn suorittamisesta.
 • ilmoita esimiehellesi työpaikan olosuhteissa, rakenteissa, koneissa, laitteissa tai työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistasi puutteista.
 • See also:  Mitä Ei Saa Syödä Kun On Raskaana?

  Mitä tarkoitetaan Nollatuntisopimuksella?

  Nollasopimus eli nollatuntisopimus tarkoittaa osa-aikaista työsopimusta, jossa ei ole sovittu tarkkaa työaikaa vaan ainoastaan työajan vaihteluväli. Jos teet nollasopimuksen, sinulle ei välttämättä tule lainkaan työtunteja eikä siten palkkaa.

  Milloin koeaika päättyy?

  Koeajan pituus sovitaan pääsääntöisesti kuukausina. Tällöin koeajan katsotaan päättyvän järjestysnumeroltaan edellisenä päivänä, jona koeaika on alkanut.

  Onko koeaika voimassa jokaisessa työsuhteessa?

  Koeaika on yleensä aina työsuhteen alussa, eikä työsuhteen kestäessä voida sopia uudesta koeajasta. Jos työsuhteen kestäessä kuitenkin sovitaan uusista, olennaisesti poikkeavista työtehtävistä, näihin uusiin tehtäviin voidaan myös sopia koeaika.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.