Mitä Saamen Kielillä Voi Opiskella Ja Missä?

Pohjois- ja inarinsaamea voi opiskella pääaineena Oulun yliopistossa. Myös koltansaamesta voi suorittaa perusopinnot, ja opintomahdollisuus on kehittymässä pääaineen suuntaan. Saamen kielen opiskelumahdollisuuksia on myös Helsingin ja Lapin yliopistoissa.

Mitä AMK:ssa voi opiskella?

Mitä AMK:ssa voi opiskella? 1 Humanistinen ala 2 Kasvatusala 3 Kauppa ja hallinto (liiketalous, johdon assistenttityö ja kielet) 4 Maa- ja metsätalous 5 Palvelualat (kauneudenhoito, kirjasto- ja tietopalvelut, liikenne ja kuljetus, liikunta, matkailu, merenkulku, turvallisuus) 6 Sosiaaliala 7 Taiteet ja kulttuuri 8 Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen 9 Terveys ja hyvinvointi More items

Mitä yliopistossa voi opiskella?

Mitä yliopistossa voi opiskella? Yliopistoja on yhteensä 14. Lisäksi voit suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa sotilasalan korkea-asteen tutkintoja. Oppiaineet ja koulutusohjelmat kuuluvat laitoksiin, jotka muodostavat tietyn tieteenalan tiedekunnan tai yksikön (esimerkiksi ”humanistinen tiedekunta” tai ”kieli- ja kirjallisuustieteiden yksikkö”).

Mikä on saamen kieli?

Saamen kieli ja kirjallisuus 1 Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä. Saamen kielestä puhuttaessa ei tarkoiteta vain yhtä kieltä. Saamen 2 Pohjoissaamen kieli, davvisámegiella. Kaikista saamen kielten puhujista arviolta 75–90 prosenttia puhuu pohjoissaamea 3 Inarinsaamen kieli, aanaar kielâ. Inarinsaamelaiset ovat ainoa saamelaisryhmä, joka on perinteisesti asunut More

Miten saamen kieli eroaa Suomen kielestä?

Saamen kielillä on noin 20 000–30 000 puhujaa. Suomen alueella puhutaan kolmea saamelaiskieltä, joista puhujamäärältään selvästi suurin on pohjoissaame.

Saamelaiskielet
Tiedot
Puhujia 20 000–30 000
Kirjaimisto latinalainen, kyrillinen
Kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Suomi)

Missä voi opiskella saamen kieltä?

Saamen kielen opiskelu yliopistotasolla Suomessa onnistuu Oulun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Lapin yliopisto tarjoaa saamen kielen kursseja. Lisäksi Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa lukuvuoden mittaisia koulutuksia saamen kielessä ja kulttuurissa.

Mitä tarkoittaa että saamelaiset ovat alkuperäiskansa?

Euroopan unionin alueella saamelaiset ovat ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten asema alkuperäiskansana ja kulttuuri-itsehallinto on tunnustettu Suomen perustuslaissa. Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana ‘oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan’.

See also:  Mitä Kalaa Ei Saa Syödä Raskauden Aikana?

Mitä saamen kieltä Suomessa puhutaan eniten?

Kaikista saamen kielten puhujista arviolta 75–90 prosenttia puhuu pohjoissaamea (dávvisámegiella). Se on Pohjoismaissa eniten käytetty ja myös Suomen suurin saamelaiskieli. Sen perinteistä puhuma-aluetta Suomessa ovat Utsjoki (Ohcejohka), Inari (Anár), Enontekiö (Eanodat) ja Sodankylän (Soađegilli) pohjoisosa.

Mitä Joikaaminen on?

Joiku (pohjoissaameksi juoigan, luohti) on saamelaisten ja Vienan karjalaisten proosalaulua. Joikua esiintyy ensisijaisesti Lapissa. Joiku on useimmiten improvisoitu ja laulettu ilman soitinsäestystä. Toisinaan joikua kuitenkin säestetään jollakin lyömäsoittimella.

Missä Saamelaiskieliä puhutaan?

Sitä puhutaan kolmen valtion alueella – Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa puhutaan pohjoissaamen lisäksi kahta muutakin saamelaiskieltä, koltansaamea ja inarinsaamea.

Onko inarinsaame uhanalainen?

Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä, mutta häviämisvaarassa ovat erityisesti inarinsaame ja koltansaame. Pohjoissaame on puhuma-alueeltaan ja puhujamäärältään suurin saamen kielistä.

Saako saamea opiskella?

Saamea voi opiskella pääaineena tai sivuaineena. Saamen alkeiskurssi järjestetään syksyisin ja jatkokurssi keväisin.

Miten päästä Saamelaiseksi?

Laissa ei siten enää saamelaisena pidettäisi henkilöä pelkästään sillä perustella, että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa.

Miten tulla Saamelaiseksi?

Saamelaisuus ei siis siirry geenien mukana, ”verenperintönä”, vaan siihen tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteys saamelaiseen sukuverkostoon ja yhteisöön, sen arvoihin, normeihin ja tapaan ajatella, olla ja elää – siihen tarvitaan sosiaalistumista saamelaisen yhteiskunnan jäseneksi.

Kuka lasketaan Saamelaiseksi?

Hallitus esittää, että henkilö on saamelainen, jos hän itse kokee niin. Lisäksi: henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen ensimmäisenä kielenään.

Miksi saame ei ole Suomen virallinen kieli?

Suomessa asuu noin 10 000 saamelaista, joista saamea puhuu äidinkielenään 1949 henkilöä. Saamen kielet ovat suomen kielen sukukieliä. Saamen kielet ovat täysin eri kieliä, eivätkä eri saamen kielten puhujat ymmärrä toisiaan ilman erillistä opettelua.

See also:  Miksi On Tärkeää Että Maapallolla On Magneettikenttä?

Montako saamen kieltä on olemassa?

Saamelaisten kielelliset oikeudet ovat laajemmat saamelaisten kotiseutualueella kuin sen ulkopuolella. Saamen kielilaki koskee käytetystä kielestä tai kohderyhmästä riippuen kaikkia kolmea Suomessa puhuttua saamen kieltä, inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea.

Mikä on saamenmaa missä se sijaitsee?

Saamenmaa sijaitsee maarajat ylittäen Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Suomen saamelaisalue kattaa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Lapin paliskunnan alueen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.