Mitä Tarkoittaa Ce Sähkölaitteen Pohjassa?

Tuotteessa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset.

Mitä eroa Fi ja CE merkeillä?

Toisin kuin CE-merkinnässä, FI-merkin saaminen edellyttää aina testausta pätevässä testauslaboratoriossa. FI-merkki myönnetään vain tarkat testit ja tarkastukset läpäisseille tuotteille. FI-sertifioitu tuote täyttää aina pienjännitedirektiivin turvallisuusvaatimukset tuotteelle.

Mistä sanoista kirjaimet CE tulevat?

CE tulee ranskankielisistä sanoista Conformité Européenne (suom. eurooppalainen vaatimustenmukaisuus). CE-merkintä on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten.

Mikä on suoritustasoilmoitus?

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harminoisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.

Mitä ovat Fi ja CE merkki?

FI-merkki takaa aina rakennustuotteen suomalaisten sääolojen edellyttämän säänkestävyyden. FI-merkki takaa rakennustuotteen osalta myös tuotteen ulkonäön laadun ja Suomessa käytettävien mittatoleranssien täyttymisen, mitä CE-merkintä ei yleensä takaa.

Mikä on sertifiointi?

​​​​​​​​​​​​​Sertifiointi on määritelmän mukaan vaatimustenmukaisuuden arviointia. Vaatimukset on useimmiten esitetty standardeissa. Standardit voivat olla kansainvälisiä ISO, eurooppalaisia EN tai kansallisia SFS-standardeja. Sertifioinnin kohteena voi olla joko johtamisjärjestelmä, tuote tai prosessi tai henkilö.

Missä tuotteissa CE merkkiä käytetään?

CE-merkintä CE-merkintä on valmistajan tai maahantuojan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevan EU-lainsäädännön vaatimukset. EU-säädöksissä CE-merkintä vaaditaan aina tietyiltä tuoteryhmiltä kuten leluilta ja sähkölaitteilta.

Mikä on EC sertifikaatti?

CE-merkintä osoittaa, että tuote on tarkastettu ja se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Milloin CE merkintää ei tarvita?

CE-merkkiä ei tarvita tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona. CE-merkintää ei myös tarvita tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla tai kun kyseessä on historialliseen korjaus-rakennuskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote.

Kuka voi tehdä CE merkin?

CE-merkinnällä varustettu tuote saa liikkua vapaasti EU:n alueella. Merkinnän kiinnittää valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja. CE-merkintää ei myönnä mikään viranomainen tai muu kolmas taho.

See also:  Mitä Tehdä Kun Työt Ei Kiinnosta?

Milloin CE-merkintä tuli?

CE-merkintä tuli ensimmäiseksi EU-maissa käyttöön leluissa vuoden 1990 alusta. CE-merkintä ei ole laatumerkki. Se voidaan yleensä kiinnittää tuotteeseen ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta, vaikkakin merkinnän saa kiinnittää vain niiden tuoteryhmien tuotteisiin, joissa sitä edellytetään.

Mitä tietoja sähkölaitteen arvokilvestä näkee?

Arvokilvessä voi olla seuraavia tietoja: laitteen valmistaja tai tuotenimi. laitteen malli- tai tyyppimerkintä (tarvitaan varaosia tai huoltoa tilattaessa) jännite (V)

Leave a Reply

Your email address will not be published.