Mitä Tarkoittaa Fp-Gluk?

Yleensä tarvitaan yön yli paaston jälkeen mitattua sokeriarvoa (fP-Gluk). Sen avulla tutkitaan, sairastaako joku diabetesta. Jos paastoarvo on 7.0 mmol/l tai suurempi useamman kerran toistetuissa mittauksissa, kyseessä on diabetes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.