Miten Maksa-Arvot Mitataan?

Maksa-arvot mitataan laboratoriokokeilla, joissa selvitetään maksan toimintaa. Käytännössä arvot tutkitaan verinäytteestä. Julkaistu: 26.9.2018 Maksa-arvojen tutkimisella päästään tarkastelemaan maksan sairauksia ja häiriötiloja.

Mitkä ovat maksaentsyymipitoisuudet?

Kohonneet maksaentsyymipitoisuudet kertovat mahdollisesta maksavauriosta, mutta ne eivät anna tietoa maksan toiminnasta. Maksan toimintaa mitataan paremmin sappihappotestillä. Kohonneet sappihappoarvot viittaavat maksan vajaatoimintaan. Kohonneeet maksa-arvot ovat yleinen löydös, haastavampaa on löytää syy arvojen kohoamiseen.

Mikä on GT-arvo maksan kunnosta?

GT (glutamyylitransferaasi) on yksi tällainen maksakoe. Glutamyylitransferaasi on entsyymi, jota on runsaasti maksan sappitiehyiden seinämäsoluissa. Mitä GT-arvo kertoo? GT-arvo kertoo samanlaisia asioita maksan kunnosta kuin AFOS-arvo (alkalinen fosfataasi).

Mitkä ovat maksasolujen entsyymiarvot?

Maksaentsyymit tuotetaan maksasoluissa ja solujen mahdollinen vahingoittuminen nähdään veren kohonneina entsyymipitoisuuksina, kun entsyymit vapautuvat verenkiertoon hajonniesta maksaoluista. Entsyymiarvo ALAT on kohtalaisen maksaspesifinen, joten kohonneet arvot kertovat useimmiten maksavauriosta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.